ความสำคัญของการสุ่มในการศึกษาเชิงทดลอง

การสุ่มเป็นสิ่งสำคัญของการวิจัยเชิงทดลองเพราะช่วยในการควบคุมตัวแปรที่สับสน ตัวแปรรบกวนคือปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการศึกษา โดยการสุ่มกำหนดอาสาสมัครให้อยู่ในเงื่อนไขหรือกลุ่มที่แตกต่างกัน นักวิจัยสามารถควบคุมตัวแปรเหล่านี้และมั่นใจได้ว่าความแตกต่างที่สังเกตได้ระหว่างกลุ่มนั้นเกิดจากตัวแปรอิสระมากกว่าปัจจัยอื่นๆ

การสุ่มช่วยให้มั่นใจว่ากลุ่มที่จะเปรียบเทียบในการทดลองมีความคล้ายคลึงกันทุกประการ ยกเว้นตัวแปรอิสระที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการมีอคติและเพิ่มความถูกต้องภายในของการศึกษา (ขอบเขตที่ผลลัพธ์สามารถนำมาประกอบกับตัวแปรอิสระ)

โดยรวมแล้ว การสุ่มเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มความตรงและความน่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงทดลอง ช่วยให้นักวิจัยได้ข้อสรุปที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมตัวแปรที่ทำให้สับสน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)