ค่าอำนาจจำแนก

ค่าอำนาจจำแนก คืออะไร มีวิธีหาอย่างไร

ค่าอำนาจจำแนกเป็นการวัดความสามารถของการทดสอบทางสถิติในการจำแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยทั่วไปจะคำนวณเป็นกำลังสองของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มหรือเงื่อนไขหารด้วยผลรวมของความแปรปรวนภายในกลุ่มหรือเงื่อนไข

ในการค้นหาค่าอำนาจจำแนก ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของกลุ่มหรือเงื่อนไขที่จะเปรียบเทียบ จากนั้นใช้ค่าเหล่านี้เพื่อคำนวณค่าอำนาจจำแนกโดยใช้สูตรที่กล่าวถึงข้างต้น

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าค่าอำนาจจำแนกได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดของตัวอย่าง ขนาดของผลกระทบที่กำลังวัด และระดับความแปรปรวนภายในกลุ่มหรือเงื่อนไขต่างๆ ขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น ขนาดเอฟเฟกต์ที่ใหญ่ขึ้น และความแปรปรวนภายในกลุ่มหรือเงื่อนไขที่น้อยลง ทั้งหมดนี้สามารถนำไปสู่อำนาจการจำแนกที่สูงขึ้นได้

ค่าอำนาจจำแนกเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อเลือกการทดสอบทางสถิติหรือกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการศึกษา เนื่องจากจะช่วยกำหนดความเป็นไปได้ที่จะสามารถตรวจพบความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างกลุ่มหรือเงื่อนไขที่กำลังเปรียบเทียบได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)