ทำไมห้ามตีพิมพ์บทความซ้ำซ้อน 

ห้ามเผยแพร่บทความที่ซ้ำกัน เนื่องจากเป็นการบ่อนทำลายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอาจนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดได้

เมื่อผู้เขียนส่งต้นฉบับเรื่องเดียวกันหรือบางส่วนที่สำคัญของต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมากกว่าหนึ่งฉบับโดยไม่ได้รับการอ้างอิงหรืออนุญาตที่เหมาะสม จะถือเป็นการไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการรูปแบบหนึ่ง และอาจถือเป็นการฝ่าฝืนแนวทางจริยธรรมในการวิจัย สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด และอาจบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การตีพิมพ์ซ้ำยังสร้างความสับสนในชุมชนวิชาการ เนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะระหว่างบทความต้นฉบับและบทความที่ซ้ำกัน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความสับสนในหมู่นักวิจัยและทำให้ผู้อื่นต่อยอดจากการวิจัยได้ยาก

นอกจากนี้ การส่งต้นฉบับเดียวกันไปยังวารสารหลายฉบับอาจใช้พื้นที่และทรัพยากรของวารสารเหล่านั้น ทำให้นักวิจัยรายอื่นเผยแพร่ผลงานของตนได้ยากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ตรวจทานและบรรณาธิการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้องประเมินต้นฉบับเดียวกันหลายครั้ง

นอกจากนี้การเผยแพร่บทความซ้ำยังเป็นการทำลายชื่อเสียงของผู้วิจัยและวารสารอีกด้วย นักวิจัยที่มีส่วนร่วมในแนวปฏิบัตินี้อาจถูกลงโทษทางวินัยโดยสถาบันของตน และวารสารอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในชุมชนวิชาการ

กล่าวโดยสรุป ห้ามเผยแพร่บทความที่ซ้ำกันเนื่องจากเป็นการบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด สร้างความสับสนในชุมชนวิชาการ อาจใช้ทรัพยากรของวารสาร ทำลายชื่อเสียงของนักวิจัยและ วารสารและอาจถือเป็นการฝ่าฝืนแนวทางจริยธรรมในการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)