บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ แตกต่างกันอย่างไร

บทความวิชาการและบทความปริทัศน์เป็นบทความวิชาการทั้งสองประเภท แต่อาจมีข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการ

บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เอกสารประกอบการประชุม หรือหนังสือทางวิชาการ ซึ่งอาจรวมถึงบทความวิจัยซึ่งรายงานข้อค้นพบใหม่จากงานวิจัยต้นฉบับ ตลอดจนบทความปริทัศน์ ซึ่งสรุป ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อเฉพาะ บทความวิชาการเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ และมีไว้สำหรับผู้ชมทางวิชาการ พวกเขามักจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นก่อนที่จะเผยแพร่ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและคุณภาพ

ในทางกลับกัน บทความปริทัศน์เป็นบทความวิชาการประเภทหนึ่งที่สรุป ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อเฉพาะ พวกเขาให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อ เน้นข้อตกลง ไม่เห็นด้วย และทิศทางใหม่สำหรับการวิจัยในอนาคต บทความปริทัศน์ไม่ได้รายงานข้อค้นพบหรือข้อมูลใหม่ แต่ให้บทสรุปของวรรณกรรมที่มีอยู่แทน บทความปริทัศน์สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เอกสารประกอบการประชุม หรือหนังสือวิชาการ แต่เป็นบทความวิชาการประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

โดยสรุป บทความวิชาการหมายถึงงานเขียนเชิงวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เอกสารประกอบการประชุม หรือหนังสือวิชาการ ซึ่งอาจรวมถึงบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ส่วนบทความปริทัศน์เป็นบทความวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งจะสรุป ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อหนึ่ง และให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อนั้นๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!