บทนำการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย สามารถกำหนดทิศทางของบทนำอย่างไรได้บ้าง

เมื่อพูดถึงการทำวิจัย ประเด็นที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ กรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยจะระบุถึงวิธีการและทิศทางของการวิจัย และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าได้กำหนดไว้อย่างดีตั้งแต่เริ่มแรก ในบทความนี้ เราจะสำรวจกรอบแนวคิดการวิจัยและวิธีกำหนดทิศทางของบทนำของคุณ

ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นโครงสร้างของการศึกษาของคุณ ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธี มุมมองทางทฤษฎี และขอบเขตของการวิจัย กรอบนี้ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำถามการวิจัยและวิธีการที่ใช้ในการตอบคำถามเหล่านั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบแนวคิดการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยนั้นมุ่งเน้นและให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย

ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย คุณต้องพิจารณาองค์ประกอบหลักบางประการ ประการแรกคือคำถามหรือปัญหาการวิจัย นี่เป็นประเด็นหลักที่คุณต้องการกล่าวถึงในการศึกษาของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าคำถามการวิจัยนั้นชัดเจนและเฉพาะเจาะจง องค์ประกอบที่สองคือการออกแบบหรือระเบียบวิธีวิจัย หมายถึงแนวทางที่ใช้ในการศึกษา เช่น การสำรวจ การทดลอง หรือกรณีศึกษา องค์ประกอบที่สามคือมุมมองทางทฤษฎี หมายถึงกรอบหรือทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกมุมมองทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคำถามการวิจัย

การกำหนดทิศทางของบทนำของคุณ

บทนำเอกสารการวิจัยของคุณมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการกำหนดขั้นตอนสำหรับการศึกษาทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าบทนำมีความชัดเจน กระชับ และมีส่วนร่วม ในการกำหนดทิศทางของบทนำคุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 1. คำถามการวิจัย: บทนำควรระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจนว่าการศึกษามีเป้าหมายเพื่อแก้ไข
 2. ความเป็นมาและบริบท: บทนำควรให้ข้อมูลพื้นฐานและบริบทสำหรับคำถามการวิจัย สิ่งนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา
 3. มุมมองเชิงทฤษฎี: บทนำควรอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับมุมมองทางทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางการวิจัย
 4. การออกแบบการวิจัย: บทนำควรให้ภาพรวมของการออกแบบการวิจัยหรือวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา
 5. ความสำคัญ: บทนำควรอธิบายถึงความสำคัญของการศึกษาและวิธีที่การศึกษานี้มีส่วนช่วยในการวิจัย

การสร้างบทนำที่น่าสนใจ

บทนำที่น่าสนใจมีความสำคัญต่อการทำให้แน่ใจว่างานวิจัยของคุณน่าสนใจและให้ข้อมูล คุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 1. เริ่มต้นด้วยท่อนฮุก: เริ่มต้นบทนำของคุณด้วยเบ็ดที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน นี่อาจเป็นข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ คำพูดอ้างอิง หรือข้อความยั่วยุ
 2. ให้บริบท: ให้ข้อมูลพื้นฐานและบริบทสำหรับคำถามการวิจัยเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดจึงสำคัญ
 3. ระบุคำถามการวิจัยอย่างชัดเจน: บทนำควรระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจนที่การศึกษามีเป้าหมายเพื่อแก้ไข
 4. อธิบายมุมมองทางทฤษฎีโดยสังเขป: บทนำควรให้คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับมุมมองทางทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย
 5. ภาพรวมของการออกแบบการวิจัย บทนำควรให้ภาพรวมของการออกแบบการวิจัยหรือวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา
 6. ความสำคัญ: บทนำควรอธิบายถึงความสำคัญของการศึกษาและวิธีที่การศึกษานี้มีส่วนช่วยในการวิจัย

บทสรุป

กรอบการวิจัยมีความสำคัญต่อการทำให้แน่ใจว่าการศึกษาของคุณมุ่งเน้นและให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกรอบการวิจัยที่ชัดเจนซึ่งสรุประเบียบวิธี มุมมองทางทฤษฎี และขอบเขตของการวิจัย บทนำการวิจัยของคุณมีความสำคัญเช่นกัน และควรมีความชัดเจน กระชับ และมีส่วนร่วม โดยการพิจารณาคำถามการวิจัย ภูมิหลังและบริบท มุมมองทางทฤษฎี การออกแบบการวิจัย และความสำคัญ คุณสามารถสร้างบทนำที่น่าสนใจซึ่งกำหนดขั้นตอนสำหรับการศึกษาทั้งหมด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)