นัยสำคัญทางสถิติ

บทบาทของการวิเคราะห์ทางสถิติในการระบุนัยสำคัญทางสถิติของผลการวิจัย

การวิเคราะห์ทางสถิติมีบทบาทสำคัญในการระบุนัยสำคัญทางสถิติของผลการวิจัย นัยสำคัญทางสถิติหมายถึงความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์ของการศึกษาเกิดขึ้นโดยบังเอิญแทนที่จะเป็นผลสะท้อนที่แท้จริงของประชากรที่กำลังศึกษา

ในการระบุนัยสำคัญทางสถิติของผลการวิจัย นักวิจัยมักจะใช้การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น t-test, ANOVA หรือการวิเคราะห์การถดถอย การทดสอบเหล่านี้ทำให้นักวิจัยสามารถคำนวณค่า p ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่ผลการศึกษาจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากค่า p ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 0.05) ผลลัพธ์จะถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติและมีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงประชากรที่กำลังศึกษาได้อย่างถูกต้อง

โดยสรุป การวิเคราะห์ทางสถิติมีบทบาทสำคัญในการระบุนัยสำคัญทางสถิติของผลการวิจัย โดยอนุญาตให้นักวิจัยทดสอบความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์ของพวกเขาเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และกำหนดความเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์เหล่านั้นจะสะท้อนถึงประชากรที่กำลังศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *