บรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

บรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th  คืออะไร มีรูปแบบอ้างอิงอย่างไร

รูปแบบ APA 7th หรือที่เรียกว่า American Psychological Association 7th edition เป็นรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้กันทั่วไปในสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา เป็นการกำหนดแนวทางการจัดรูปแบบและการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในงานวิจัยทางวิชาการ

บรรณานุกรมในรูปแบบ APA 7th หมายถึงรายชื่อแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอ้างถึงในเอกสารการวิจัย โดยปกติจะอยู่ที่ส่วนท้ายของกระดาษและจัดเรียงตามตัวอักษรของนามสกุลของผู้แต่ง บรรณานุกรมควรรวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ถูกอ้างถึงในรายงาน รวมถึงหนังสือ บทความในวารสาร เว็บไซต์ และสื่อประเภทอื่นๆ

รูปแบบการอ้างอิงแหล่งที่มาในบรรณานุกรมมีดังนี้

  1. หนังสือ: ชื่อผู้แต่ง, ชื่อย่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง: 

Smith, J. (2020). The psychology of learning. New York, NY: Oxford University Press.

  1. บทความในวารสาร: ชื่อผู้แต่ง, ชื่อย่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร เลขเล่ม (ฉบับที่) เลขหน้า

ตัวอย่าง: 

Johnson, R. (2021). The impact of technology on education. Journal of Technology in Education, 12(3), 45-50.

  1. เว็บไซต์: นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อย่อ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องของเว็บเพจ URL

ตัวอย่าง: 

Brown, A. (2019). The History of the Internet. https://www.history.com/topics/inventions/history-of-the-internet

โปรดทราบว่ารูปแบบของบรรณานุกรมในรูปแบบ APA 7th นั้นแตกต่างจากการอ้างอิงในข้อความ ซึ่งใช้เพื่อระบุแหล่งที่มาภายในข้อความของเอกสาร การอ้างอิงในข้อความในรูปแบบ APA 7th โดยทั่วไปจะใส่นามสกุลของผู้แต่งและปีที่พิมพ์ในวงเล็บ เช่น (Smith, 2020)

นอกจากนี้ รูปแบบ APA 7th  ยังมีแนวทางสำหรับการจัดรูปแบบโครงสร้างโดยรวมและเค้าโครงของรายงานการวิจัย ซึ่งรวมถึงหน้าชื่อเรื่อง บทคัดย่อ หัวเรื่อง และรายการอ้างอิง

สิ่งสำคัญคือต้องสอดคล้องกันในรูปแบบของบรรณานุกรมและการอ้างอิงในข้อความตลอดทั้งบทความ โดยปฏิบัติตามแนวทางของรูปแบบ APA 7th เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง บริการของเราสามารถให้คำแนะนำและเครื่องมือที่จำเป็นแก่คุณเพื่อให้แน่ใจว่างานวิจัยของคุณมีรูปแบบที่ถูกต้องและอ้างอิงตามรูปแบบ APA 7th

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)