Turnitin ไม่เกิน 20%

ปรับ Turnitin ให้ไม่เกิน 20% ต้องปรับงานวิจัยอย่างไรบ้าง

การปรับงานวิจัยให้มีคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin ไม่เกิน 20% สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการสำหรับการอ้างอิง การถอดความ และการสรุป

ต่อไปนี้เป็นวิธีในการปรับการวิจัยให้ตรงกับเกณฑ์คะแนนความคล้ายคลึงกัน 20%:

  1. ใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม: การอ้างอิงและการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมในงานวิจัยเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนและรักษาคะแนนความคล้ายคลึงกันให้ต่ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบการอ้างอิงที่ใช้นั้นสอดคล้องกันตลอดทั้งงานและมีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลทั้งหมดอย่างเหมาะสม
  2. ถอดความและสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
  3. ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเมื่ออ้างอิงโดยตรง: เมื่ออ้างอิงข้อความโดยตรง ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศและระบุข้อมูลอ้างอิง ข้อความนี้จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นอย่างชัดเจนว่าข้อความไม่ใช่ของคุณเอง และจะไม่ถูกระบุว่าเป็นการลอกเลียนแบบโดย Turnitin
  4. ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึง: หลังจากส่งงานวิจัยแล้ว ให้ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงและตรวจทานการจับคู่ที่ไฮไลต์ หากมีการจับคู่ใดที่ไม่ได้อ้างอิงอย่างถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและส่งงานอีกครั้ง
  5. ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: ก่อนส่งงาน ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงกันและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนส่งผลงาน
  6. เข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบ: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบและวิธีหลีกเลี่ยง ซึ่งรวมถึงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างการถอดความ การสรุป และการอ้างอิง และการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถได้คะแนนความคล้ายคลึงกันที่ 20% หรือต่ำกว่าเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นอิงตามหัวข้อเฉพาะที่ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวางมาก่อน

โดยสรุป การปรับงานวิจัยให้มีคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin ไม่เกิน 20% สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการสำหรับการอ้างอิง การถอดความ และการสรุป ซึ่งรวมถึงการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม การถอดความและการสรุป การใช้เครื่องหมายคำพูดเมื่ออ้างอิงโดยตรง การตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงกัน การใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ และการทำความเข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)