ปัญหาของการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์

ปัญหาของการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์บน Google Form

Google Forms เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยผ่านแบบสอบถามออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันมีข้อจำกัดและปัญหาของมัน ปัญหาหลักประการหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์บน Google Forms คือปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูล ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงปัญหาหลักบางประการที่ทีมวิจัยมักพบเมื่อรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์บน Google Forms  และวิธีแก้ไข

  1. บางกลุ่มไม่ตอบแบบสอบถาม: Google Forms ทำให้ผู้เข้าร่วมเริ่มตอบแบบสอบถามได้ง่าย แต่ก็ทำให้เลิกตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถามได้ง่ายๆ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่อคติที่ไม่ตอบสนอง ซึ่งผู้เข้าร่วมบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะบางกลุ่มไม่ตอบแบบสอบถาม เพื่อแก้ปัญหานี้ นักวิจัยสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเตือนให้ติดตามผล สิ่งจูงใจ หรือข้อความส่วนตัวเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกรอกแบบสอบถาม
  2. ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล: Google Forms ช่วยให้ผู้เข้าร่วมป้อนคำตอบลงในแบบฟอร์มได้โดยตรง แต่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ นักวิจัยสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น รูปแบบการข้าม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือตัวเลือกการตอบสนองแบบบังคับ เพื่อลดโอกาสของข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
  3. ผู้เข้าร่วมให้คำตอบที่สังคมต้องการมากกว่าคำตอบที่ตรงไปตรงมา: Google Forms ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตอบคำถามโดยไม่เปิดเผยตัวตน แต่สิ่งนี้อาจนำไปสู่อคติในการตอบสนอง ซึ่งผู้เข้าร่วมอาจมีแนวโน้มที่จะให้คำตอบที่สังคมต้องการมากกว่าคำตอบที่ตรงไปตรงมา ในการเอาชนะปัญหานี้ นักวิจัยสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตอบสนองแบบสุ่ม การทำให้ไม่เห็น หรือการใช้ภาษาที่เป็นกลางเพื่อลดโอกาสของการมีอคติในการตอบสนอง
  4. ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล: Google Forms จัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ ซึ่งอาจสร้างความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นักวิจัยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนปฏิบัติตามข้อบังคับการปกป้องข้อมูล และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่รวบรวมได้
  5. ประเภทคำถามจำกัด: Google Forms เสนอคำถามประเภทต่างๆ มากมาย แต่ไม่มีตัวเลือกมากเท่าเครื่องมือสำรวจอื่นๆ สิ่งนี้สามารถจำกัดประเภทของคำถามที่นักวิจัยสามารถถามในแบบสำรวจของพวกเขา และอาจไม่เหมาะสำหรับโครงการวิจัยที่ซับซ้อนมากขึ้น
  6. ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด: Google Forms ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายสำหรับคำถาม ซึ่งอาจทำให้นักวิจัยนำเสนอคำถามด้วยวิธีที่ชัดเจนและดึงดูดสายตาได้ยาก
  7. ตัวเลือกการส่งออกข้อมูลที่จำกัด: Google Forms อนุญาตให้ส่งออกข้อมูลไปยังสเปรดชีตเท่านั้น ซึ่งจำกัดตัวเลือกสำหรับนักวิจัยในการส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
  8. การตรวจสอบการตอบกลับที่จำกัด: Google Forms ไม่มีความสามารถในการตรวจสอบการตอบกลับ หมายความว่านักวิจัยจะต้องตรวจสอบการตอบกลับด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาและความพยายามมากขึ้นในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปได้ว่า การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์บน Google Forms สามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตาม มีปัญหาหลายประการที่ทีมวิจัยมักพบเมื่อใช้ Google Forms ในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งรวมถึงบางกลุ่มไม่ตอบแบบสอบถาม ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ผู้เข้าร่วมให้คำตอบที่สังคมต้องการมากกว่าคำตอบที่ตรงไปตรงมา ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล ประเภทคำถามที่จำกัด ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด ตัวเลือกการส่งออกข้อมูลที่จำกัด และการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่จำกัด นักวิจัยควรตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และใช้เทคนิคเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ พวกเขาควรชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของการใช้ Google Forms เพื่อรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัยของตน และพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่อาจเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนมากกว่า

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts: