วิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพในการเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือหนังสือตำราวิชาการ

เมื่อเขียนจดหมายขอตำแหน่งทางวิชาการหรือหนังสือเรียน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ารูปภาพที่ใช้ในจดหมายมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่ใช้ภาพได้รับอนุญาตที่จำเป็นในการใช้ภาพนั้น และภาพนั้นไม่ได้ถูกใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์

วิธีหนึ่งในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของรูปภาพคือการค้นหารูปภาพแบบย้อนกลับ ซึ่งทำได้โดยใช้เครื่องมือค้นหา เช่น Google รูปภาพ และอัปโหลดรูปภาพหรือระบุ URL ของรูปภาพ จากนั้นเสิร์ชเอ็นจิ้นจะส่งคืนอินสแตนซ์ของรูปภาพที่ได้รับการจัดทำดัชนีบนอินเทอร์เน็ต วิธีนี้จะช่วยในการพิจารณาว่ารูปภาพนั้นถูกใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์ หรือรูปภาพนั้นถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

อีกวิธีในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพคือการมองหาประกาศลิขสิทธิ์หรือลายน้ำบนภาพ โดยทั่วไปจะเป็นสัญลักษณ์หรือข้อความขนาดเล็กที่ระบุว่ารูปภาพได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ หากภาพไม่มีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือลายน้ำ ภาพนั้นอาจไม่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ หรือภาพนั้นอาจเป็นสาธารณสมบัติ

นอกจากนี้ เราสามารถตรวจสอบลิขสิทธิ์ของรูปภาพได้โดยปรึกษากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง สามารถทำได้โดยติดต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถือลิขสิทธิ์และขออนุญาตใช้ภาพ สิ่งนี้ยังสามารถให้โอกาสในการหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะที่อาจนำไปใช้การใช้รูปภาพ เช่น ข้อกำหนดด้านเครดิตหรือการแสดงที่มา

นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงด้วยว่าภาพบางภาพได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ในบางวิธีได้ ตราบใดที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต ใบอนุญาตเหล่านี้สามารถพบได้บนเว็บไซต์ของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือผ่านการค้นหาภาพย้อนกลับ

โดยสรุป ในการเขียนจดหมายขอตำแหน่งทางวิชาการหรือหนังสือเรียน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ารูปภาพที่ใช้ในจดหมายมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง วิธีหนึ่งในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของรูปภาพคือการค้นหารูปภาพแบบย้อนกลับ อีกวิธีหนึ่งคือการมองหาประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือลายน้ำบนรูปภาพ และอีกวิธีหนึ่งคือการปรึกษาเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่ารูปภาพได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพที่ใช้ในจดหมายมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง บุคคลที่เขียนจดหมายสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และมั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังใช้ภาพในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสม 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)