วิธีแก้ปัญหา AMOS Long file name path error

วิธีแก้ปัญหา AMOS Long file name path error

ใน AMOS ปัญหา AMOS Long file name path error เกิดขึ้นเมื่อเส้นทางไฟล์ของไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์เอาต์พุตยาวเกินไป ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเส้นทางไฟล์เกินความยาวสูงสุดที่อนุญาตสำหรับเส้นทางไฟล์บนระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่

ในการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณสามารถลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ย้ายไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์เอาต์พุตไปยังตำแหน่งที่มีเส้นทางไฟล์ที่สั้นกว่า ตัวอย่างเช่น หากไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ที่มีความลึกหลายระดับ คุณสามารถย้ายไปยังตำแหน่งที่ใกล้กับรากของระบบไฟล์ได้
  2. เปลี่ยนชื่อไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์เอาต์พุตเป็นชื่อที่สั้นลง วิธีนี้สามารถช่วยลดความยาวโดยรวมของเส้นทางไฟล์ได้
  3. ใช้ซอฟต์แวร์ย่อพาธไฟล์เพื่อย่อพาธไฟล์ให้สั้นลง มีเครื่องมือของบุคคลที่สามมากมายที่อนุญาตให้ใช้เส้นทางสั้นสำหรับไฟล์
  4. หากคุณใช้ Windows ให้ใช้ subst คำสั่งเพื่อแมปอักษรชื่อไดรฟ์ที่สั้นกว่ากับเส้นทางของไฟล์ ซึ่งจะทำให้เส้นทางสั้นลง

โปรดทราบว่าความยาวเส้นทางไฟล์สูงสุดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและระบบไฟล์ที่ใช้ ดังนั้นขั้นตอนเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ในทุกกรณี

สุดท้ายนี้ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเสมอที่จะใช้ชื่อไฟล์ที่สั้นลงและพาธที่สั้นลง ซึ่งจะช่วยในกรณีที่คุณแชร์ไฟล์กับผู้อื่นหรือเผยแพร่ไฟล์เหล่านั้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)