หัวข้อการวิจัยเชิงปฏิบัติ

หัวข้อการวิจัยเชิงปฏิบัติการควรตั้งอย่างไรดี?

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยที่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหรือเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ เมื่อจัดทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

สิ่งสำคัญคือ ต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีความหมายต่อแนวปฏิบัติหรือบริบทที่ดำเนินการวิจัย โดยขั้นตอนในการตั้งหัวข้อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีดังนี้:

  1. ระบุปัญหาหรือประเด็น: ขั้นตอนแรกในการจัดทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการระบุปัญหาหรือประเด็นที่การวิจัยจะกล่าวถึง นี่ควรเป็นปัญหาเฉพาะหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือบริบทของคุณ
  2. กำหนดคำถามการวิจัย: จากปัญหาหรือปัญหาที่ระบุ ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดคำถามการวิจัยที่การศึกษามีเป้าหมายเพื่อตอบ คำถามการวิจัยควรเฉพาะเจาะจงและควรเป็นแนวทางในกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  3. กำหนดตัวอย่างการศึกษา: ตัวอย่างการศึกษาควรเป็นตัวแทนของประชากรที่กำลังศึกษาและควรเลือกโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
  4. เลือกวิธีการวิจัย: ควรเลือกวิธีการวิจัยตามคำถามการวิจัยและทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการที่เลือกควรอนุญาตให้มีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
  5. วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล: แผนการวิเคราะห์ข้อมูลควรได้รับการพัฒนาล่วงหน้าและควรสรุปเทคนิคเฉพาะที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนเหล่านี้ ผู้วิจัยสามารถจัดทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีการกำหนดชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่ปัญหาหรือประเด็นเฉพาะ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)