หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์

หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์ 20 เรื่อง พร้อมตัวอย่างย่อๆ ที่ต้องศึกษา

 1. ผลกระทบของอีคอมเมิร์ซต่อการค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน: หัวข้อการวิจัยนี้จะตรวจสอบว่าการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้านอย่างไร
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างรีวิวออนไลน์กับการขาย: หัวข้อวิจัยนี้จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรีวิวออนไลน์กับการขาย
 3. ผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อการขายออนไลน์: หัวข้อวิจัยนี้จะสำรวจว่าโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการขายออนไลน์อย่างไร
 4. ผลกระทบของการตลาดส่วนบุคคลที่มีต่อการขายออนไลน์: หัวข้อวิจัยนี้จะศึกษาว่าการตลาดส่วนบุคคลส่งผลต่อการขายออนไลน์อย่างไร
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพมือถือและการขายออนไลน์: หัวข้อการวิจัยนี้จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพมือถือและการขายออนไลน์
 6. ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อการขายออนไลน์: หัวข้อวิจัยนี้จะสำรวจว่า AI ส่งผลต่อกระบวนการขายออนไลน์อย่างไร
 7. ผลของการโฆษณาออนไลน์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค: หัวข้อวิจัยนี้จะศึกษาว่าการโฆษณาออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไร
 8. ความสัมพันธ์ระหว่างวิดีโอผลิตภัณฑ์กับยอดขายออนไลน์: หัวข้อวิจัยนี้จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวิดีโอผลิตภัณฑ์กับยอดขายออนไลน์
 9. ผลกระทบของการตลาดผ่านอีเมลต่อการขายออนไลน์: หัวข้อวิจัยนี้จะสำรวจว่าการตลาดผ่านอีเมลส่งผลต่อการขายออนไลน์อย่างไร
 10. ผลกระทบของ Affiliate Marketing ต่อการขายออนไลน์: หัวข้อวิจัยนี้จะศึกษาว่าการตลาด Affiliate ส่งผลต่อการขายออนไลน์อย่างไร
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาและการขายออนไลน์: หัวข้อการวิจัยนี้จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง SEO และการขายออนไลน์
 12. ผลกระทบของตลาดออนไลน์ต่ออีคอมเมิร์ซ: หัวข้อการวิจัยนี้จะสำรวจว่าตลาดออนไลน์ส่งผลต่ออีคอมเมิร์ซอย่างไร
 13. ผลกระทบของผลตอบแทนทางออนไลน์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค: หัวข้อวิจัยนี้จะศึกษาว่าผลตอบแทนทางออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไร
 14. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสมัครสมาชิกกับการขายออนไลน์: หัวข้อการวิจัยนี้จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสมัครรับข้อมูลและการขายออนไลน์
 15. ผลกระทบของความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ต่อความไว้วางใจของผู้บริโภค: หัวข้อการวิจัยนี้จะสำรวจว่าความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคอย่างไร
 16. ผลกระทบของการตลาดที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่อการขายออนไลน์: หัวข้อวิจัยนี้จะศึกษาว่าการตลาดที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ส่งผลต่อการขายออนไลน์อย่างไร
 17. ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแบรนด์ออนไลน์กับการขาย: หัวข้อวิจัยนี้จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแบรนด์ออนไลน์และการขาย
 18. ผลกระทบของ Chatbots ต่อการขายออนไลน์: หัวข้อวิจัยนี้จะสำรวจว่า Chatbots ส่งผลต่อการขายออนไลน์อย่างไร
 19. ผลกระทบของการบริการลูกค้าออนไลน์ต่อการขาย: หัวข้อวิจัยนี้จะศึกษาว่าการบริการลูกค้าออนไลน์ส่งผลต่อการขายอย่างไร
 20. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การกำหนดราคาออนไลน์และการขาย: หัวข้อการวิจัยนี้จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การกำหนดราคาออนไลน์และการขาย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)