กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส_เขียนโครงร่างงานวิจัย_โครงร่างงานวิจัย_แปลงานวิจัย_แปลงานวิจัย

3 เคล็ดลับที่ทำให้การแปลงานวิจัยกลายเป็นเรื่องง่าย

การแปลงานวิจัยสำหรับผู้วิจัยมือใหม่แต่ละท่านจำเป็นจะต้องทำการศึกษาจาก text หรือ paper ต่างประเทศ ซึ่งตัวผู้ทำวิจัยเองอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลงานวิจัยมากนัก เนื่องจากไม่ใช่ภาษาที่ถนัด หรือพื้นฐานทางภาษาไม่ดีเท่าที่ควร

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส_เขียนโครงร่างงานวิจัย_โครงร่างงานวิจัย_แปลงานวิจัย_แปลงานวิจัย
อ้างอิงจาก : https://unsplash.com

แต่ในปัจจุบันผู้วิจัยหลายท่านค้นพบเคล็ดลับที่สามารถช่วยให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้เร็วยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งเคล็ดลับที่ผู้วิจัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมใช้เพื่อช่วยในการทำงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้คือ

1. การแปลโดยใช้เว็บไซต์แปลออนไลน์ฟรีต่างๆ

ปัจจุบันการใช้เว็บไซต์ออนไลน์ที่มีบริการแปลภาษาฟรีนั้นมีมากขึ้น เพียงแค่ท่านค้นหาใน Google โดยพิมพ์คำว่า “การแปลฟรี” หรือ “แปลภาษาฟรี” โดยท่านสามารถคัดลอกเนื้อหาจาก text หรือ paper หรือเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ นำมาแปลในบริการที่แปลภาษาฟรีต่างๆ

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส_เขียนโครงร่างงานวิจัย_โครงร่างงานวิจัย_แปลงานวิจัย_แปลงานวิจัย
อ้างอิงจาก : https://unsplash.com

ซึ่งจะช่วยให้ท่านจับใจความหรือประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการทำวิจัย หากท่านไม่มีทางเลือกหรือ มีพื้นฐานทางด้านภาษาที่ไม่ดีมากนัก การใช้บริการเว็บไซต์ที่แปลภาษาฟรีต่างๆ เหล่านี้ก็นับว่าเป็นทางออกที่ดี ซึ่งสามารถค้นหาได้โดยง่ายและหลายท่านก็อาจจะใช้บริการเว็บไซต์แปลออนไลน์ฟรีต่างๆ เหล่านี้เป็นปกติอยู่แล้วก็ได้

2. การใช้ OCR ทำไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความ

ปัจจุบันนี้การใช้เทคนิค OCR หรือการแปลงจากรูปภาพให้เป็นข้อความนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านทางฟังก์ชันของ Line 

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส_เขียนโครงร่างงานวิจัย_โครงร่างงานวิจัย_แปลงานวิจัย_แปลงานวิจัย
อ้างอิงจาก : จากผู้เขียน

ซึ่งสามารถนำข้อความที่แปลงออกมาได้มาแปลภาษาได้อีกต่อหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้ท่านประหยัดระยะเวลาในการถอดความจากรูปภาพแล้วนำมาแปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง และจะสะดวกต่อการทำงานวิจัยของท่านมากขึ้น

3. การใช้ Google ช่วยแปลจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษโดยตรง

หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่า Google นั้นมีฟังก์ชันที่สามารถให้ท่านคลิกขวาบนหน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกแปลภาษาทั้งหน้าเว็บไซต์ได้ โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องคัดลอกข้อความไปแปลยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส_เขียนโครงร่างงานวิจัย_โครงร่างงานวิจัย_แปลงานวิจัย_แปลงานวิจัย
อ้างอิงจาก : https://unsplash.com

ซึ่งฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสลับหน้าเว็บไซต์ไปเปิดอีกหน้าหนึ่งเพื่อแปลภาษา

หากท่านสามารถใช้ตัวเลือกหรือเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ช่วยในการแปลข้อมูลจาก text หรือ paper หรือเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะสามารถทำให้ท่านเข้าใจข้อมูลที่จำเป็นจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยได้ดียิ่งขึ้น และจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งที่จะต่อยอดจากเนื้อหาดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยหรือข้อมูลงานวิจัยที่ท่านต้องใช้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *