รับทำวิจัย_บริการรับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_การทำงานวิทยานิพนธ์_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย_งานวิทยานิพนธ์_จ้างทําวิจัย_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_หัวข้อวิจัย_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย

เงื่อนไขรับทำวิจัย 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ในการบริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หรือรับทำดุษฎีนิพนธ์ ที่ทางบริษัทฯ เรา ให้บริการนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องทำการจัดเตรียมหัวข้อเรื่องงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์ รวบถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ต้องการทำการศึกษา ให้กับทางบริษัทฯ เราทราบก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อทางเราจะได้ทำการประเมินขอบเขตงานวิจัยนั้นๆ 

ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้เข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างได้เข้าพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ทางบริษัทฯ เรา จำเป็นต้องขอข้อมูลในเรื่องของรายละเอียดที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างได้เข้าพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพราะในบางกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาในบางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์กำหนดของอาจารย์ท่านเอง 

ซึ่งอาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน หรือลดเนื้อหาบางส่วนออกไป ก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างศึกษาอยู่ว่าต้องการรูปแบบอย่างไร เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ทำงานงานวิจัยออกมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างและท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 คู่มืองานวิจัย หรือ ระเบียบวิจัย

จัดเตรียมคู่มือสำหรับการเขียนงานวิจัย เพื่อให้ทางบริษัทฯ เราสามารถทำงานวิจัยได้ตรงตามที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องการที่ทางอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างศึกษาอยู่เป็นผู้กำหนดขึ้นให้กับทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้เล่มงานวิจัยที่ได้ทำการว่าจ้างทำเป็นมาตรฐานสากล ตามรูปแบบของคู่มือสำหรับการเขียนงานวิจัยที่ทางอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่ท่านศึกษาอยู่เป็นผู้กำหนดขึ้น 

เพราะถ้าหากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างไม่ส่งคู่มือสำหรับการเขียนงานวิจัย อาจจะส่งผลเสียต่อลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเอง และทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เพราะทางลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้งให้กับทางบริษัทฯ ทราบก่อนตั้งแต่ทีแรก

ขั้นตอนที่ 4 กำหนดส่งงานวิจัยและรายละเอียดอื่นๆ

ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างทำการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดส่งงานวิจัยและรายละเอียดอื่นๆ ที่ท่านต้องการในการทำงานวิจัย ต้องขอแจ้งให้ทางลูกค้าผู้ว่าจ้างทราบว่า การรับงานวิจัยของทางบริษัทฯ เราไม่ได้มีการรับงานวิจัยเพียงแค่อย่างเดียว 

เนื่องจากทางบริษัทฯ เรา มีบริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงรับทำสถิติ และงานวิจัยอื่นๆ เป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการจัดสรรตารางเวลาในการทำให้ดี 

ซึ่งการทำงานวิจัยแต่ละเล่มนั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอนและค่อนซับซ้อน จะต้องวางแผน ค้นหาข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงานที่ดี

ฉะนั้น ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรตารางเวลาการทำงานอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามระบบ และจัดส่งผลงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง และที่สำคัญส่งทันตามกำหนดเวลาที่ได้ทำการระบุไว้

ซึ่งทางบริษัทฯ เราต้องขอความช่วยเหลือจากทางลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างให้แจ้งกำหนดการส่งงานให้ชัดเจนและรายละเอียดอื่นๆ ที่ท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อบริหารจัดการจัดสรรการทำงานของทางบริษัทฯ ให้ทันต่อกำหนดการส่งงานของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง และไม่ส่งผลกระทบต่องานที่ทางบริษัทฯ เราได้รับไว้ก่อนแล้ว

ทางบริษัทฯ เรายินดีให้บริการและรับให้คำปรึกษา หรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทำวิจัยต่างๆ สามารถส่งหัวข้อที่ต้องการทำการศึกษาค้นคว้า หรือข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อให้ทางเราทำการประเมินราคาค่าบริการก่อนได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

ช่องทางติดต่อ รับทำวิจัย
Tel: 0924766638
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *