การเขียนโครงสร้างกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์

ในวิทยานิพนธ์ ส่วนกิตติกรรมประกาศเป็นส่วนสำคัญของเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถแสดงความขอบคุณต่อบุคคลและสถาบันที่สนับสนุนคุณในระหว่างการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถจัดโครงสร้างและเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์:

  1. ชื่อเรื่อง: เริ่มต้นด้วยส่วนหัวที่ชัดเจนและตรงกลางที่ด้านบนของหน้า เช่น “กิตติกรรมประกาศ”
  2. ภาษาและสไตล์: การใช้ภาษาของส่วนกิตติกรรมประกาศของคุณที่เป็นทางการและเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงอารมณ์ขันหรือภาษาที่เป็นกันเองจนเกินไป
  3. ลำดับการขอบคุณ: แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับลำดับการขอบคุณถึงบุคคลหรือสถาบัน แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณบุคคลที่เป็นทางการมากขึ้น จากนั้นจึงย้ายไปยังบุคคลที่มีผลกระทบต่อตนเองมากกว่า
  4. การขอบคุณสถาบัน: คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการขอบคุณสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่คุณทำการวิจัย พูดถึงทุน ทุนการศึกษา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนงานของคุณ
  5. หัวหน้างานและคณะกรรมการ: การแสดงความขอบคุณต่อหัวหน้าวิทยานิพนธ์และสมาชิกคณะกรรมการ กล่าวถึงชื่อของพวกเขาและขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ความเชี่ยวชาญ ผลตอบรับ และเวลาที่พวกเขาดำเนินการตรวจสอบงานของคุณ
  6. แหล่งเงินทุน: หากงานวิจัยของคุณได้รับทุนจากองค์กรภายนอก หน่วยงานราชการ หรือมูลนิธิ โปรดขอบคุณการสนับสนุนทางการเงินของพวกเขา
  7. เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงาน: ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ร่วมวิจัยที่มีส่วนร่วมในการวิจัย ที่เกิดจากการสนทนา การแบ่งปันข้อมูล หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ
  8. ผู้เข้าร่วมและผู้ให้สัมภาษณ์: หากงานวิจัยของคุณเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้ตอบแบบสำรวจให้ขอบคุณถึงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
  9. ครอบครัวและเพื่อน: การแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์ ความเข้าใจ และการให้กำลังใจในระหว่างกระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ที่มักจะท้าทาย
  10. การเติบโตและการไตร่ตรองส่วนบุคคล: คุณสามารถรวมการไตร่ตรองสั้น ๆ ว่าการเดินทางของวิทยานิพนธ์มีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองและการเติบโตทางวิชาการของคุณอย่างไร

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีจัดโครงสร้างส่วนการรับทราบในวิทยานิพนธ์:


กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณและขอบคุณบุคคลและสถาบันต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วง

ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อหัวหน้าวิทยานิพนธ์ [ชื่อหัวหน้างาน] การสนับสนุนอย่างแน่วแน่ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อเสนอแนะอันมีค่าของคุณมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบการวิจัยนี้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ [ชื่อกรรมการคนที่ 1] และ [ชื่อกรรมการคนที่ 2] สำหรับการวิจารณ์อย่างลึกซึ้งและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ตลอดกระบวนการวิทยานิพนธ์

การวิจัยนี้เกิดขึ้นได้ผ่านการสนับสนุนทางการเงินจาก [ชื่อองค์กรที่ให้ทุน] ความมีน้ำใจและความเชื่อมั่นในความสำคัญของงานนี้ได้รับการชื่นชมอย่างมาก

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและนักวิจัยที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองอันมีค่าระหว่างการสนทนาและการทำงานร่วมกัน

ถึงผู้เข้าร่วมที่สละเวลาและความรู้ในการวิจัยนี้อย่างมีน้ำใจ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ถึงครอบครัวและเพื่อนๆ ของข้าพเจ้า กำลังใจและการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ของคุณคือแหล่งความเข้มแข็งของข้าพเจ้าตลอดการเดินทางครั้งนี้

สุดท้ายนี้ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางวิชาการและส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และขอขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ได้รับและประสบการณ์ที่ได้รับ

ขอแสดงความนับถือ,

[ชื่อของคุณ]


โปรดจำไว้ว่าการขอบคุณควรจริงใจและสะท้อนถึงการสนับสนุนที่คุณได้รับ ปรับแต่งการขอบคุณของคุณให้เหมาะกับบุคคลและองค์กรเฉพาะที่มีบทบาทสำคัญในงานวิทยานิพนธ์ของคุณ