7 สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มทำการวิจัยทางประวัติศาสตร์

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องราวในอดีต รวมถึงเหตุการณ์ ผู้คน สังคม และวัฒนธรรม การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น เอกสาร โบราณวัตถุ และวัสดุอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานเกี่ยวกับอดีต เป้าหมายของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์คือการทำความเข้าใจและตีความอดีตเพื่อที่จะเข้าใจปัจจุบันและแจ้งอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มีขั้นตอนในการดำเนินการง่าย ๆ ดังนี้

1. คำถามหรือปัญหาการวิจัยที่ชัดเจน: คุณควรมีคำถามหรือปัญหาเฉพาะที่คุณต้องการระบุผ่านการค้นคว้าของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่ความพยายามของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์: สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับช่วงเวลาและบริบทที่การวิจัยของคุณกำลังเกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยคุณตีความและปรับบริบทของข้อมูลที่คุณกำลังรวบรวม

3. แผนการค้นหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูล: คุณควรมีแผนในการค้นหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการวิจัยของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมห้องสมุดหรือหอจดหมายเหตุ หรือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์หรือทรัพยากรอื่นๆ

4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น: คุณอาจต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์บางอย่าง เช่น
แล็ปท็อป ซอฟต์แวร์การวิจัย หรืออุปกรณ์พิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัยของคุณ

5. การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา: การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนในขณะที่คุณทำการวิจัยจะเป็นประโยชน์

6. เงินทุนหรือทรัพยากรอื่นๆ: ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการวิจัยของคุณ คุณอาจต้องการเงินทุนหรือทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัยของคุณ เช่น ค่าเดินทางหรืออุปกรณ์

7. ทักษะการจัดการเวลา: การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์อาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีทักษะในการบริหารเวลาที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถทำการวิจัยให้เสร็จทันเวลา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)