คลังเก็บป้ายกำกับ: กลุ่มที่ 1

วารสารที่ได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จัดอยู่ในกลุ่ม 1

ทำไมวารสารที่ได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จัดอยู่ในกลุ่ม 1 

วารสารที่ได้รับคะแนนสูงกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 เนื่องจากมีคุณภาพและผลกระทบในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานสูงสุดในสาขาของตน ระบบการให้คะแนนที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่วารสารโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับชุดของเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาขาวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆ เกณฑ์เหล่านี้ใช้ในการประเมินวารสารโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ชื่อเสียงของวารสาร และผลกระทบของวารสารที่มีต่อชุมชนวิชาการ

เกณฑ์หลักประการหนึ่งที่ใช้ในการประเมินวารสารคือคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ วารสารกลุ่ม 1 คาดว่าจะเผยแพร่งานวิจัยต้นฉบับคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความรู้ สิ่งนี้สามารถกำหนดได้โดยการประเมินกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนวารสาร คุณสมบัติของผู้เขียนและบรรณาธิการ และอัตราการตอบรับวารสาร

เกณฑ์สำคัญอีกประการหนึ่งที่ใช้ในการประเมินวารสารคือชื่อเสียงของวารสาร วารสารกลุ่ม 1 คาดว่าจะมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา เช่นเดียวกับการเปิดเผยและการยอมรับในระดับสูงในสาขานี้ ซึ่งพิจารณาได้จากการประเมิน Impact Factor ของวารสาร อัตราการอ้างอิง และจำนวนครั้งที่บทความถูกอ้างถึงโดยนักวิชาการคนอื่นๆ

ผลกระทบของวารสารที่มีต่อชุมชนวิชาการยังเป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินวารสารอีกด้วย วารสารกลุ่ม 1 คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสาขานี้ และจะได้รับการอ่านและอ้างอิงอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการคนอื่นๆ สิ่งนี้สามารถพิจารณาได้จากการประเมินจำนวนผู้อ่านวารสาร จำนวนการดาวน์โหลดบทความ และจำนวนครั้งที่บทความถูกอ้างถึงโดยนักวิชาการคนอื่นๆ

ประการสุดท้าย วารสารกลุ่มที่ 1 ควรเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการวิจัยและการเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม การรับรองความโปร่งใสของกระบวนการเผยแพร่ และการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการอ้างอิงและการอ้างอิง

โดยสรุป วารสารที่ได้รับคะแนนสูงกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่ม 1 เนื่องจากมีคุณภาพและผลกระทบในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานสูงสุดในสาขาของตน วารสารเหล่านี้คาดว่าจะเผยแพร่ผลงานวิจัยต้นฉบับคุณภาพสูง มีชื่อเสียงในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนวิชาการ นอกจากนี้ยังควรเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)