คลังเก็บป้ายกำกับ: การทำวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญ

การทำวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญ

12 วิธีในการทำวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญ

12 วิธีในการทำวิจัยให้เชี่ยวชาญ ดังนี้

1. การวิจัยอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมชุดหนึ่ง เช่น ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวและการรักษาความลับ ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้และนำไปใช้ในการวิจัยของคุณ

2. สถาบันส่วนใหญ่มี IRB ที่ตรวจสอบและอนุมัติการศึกษาวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก IRB ก่อนที่จะเริ่มการศึกษาของคุณ

3. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับสมัครผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมกับการศึกษาของคุณและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรวมและคัดออก สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของคุณถูกต้องและสามารถสรุปได้

4. ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวเป็นกระบวนการในการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบเกี่ยวกับการศึกษา ความเสี่ยงและประโยชน์ของการศึกษา 

5. ใช้มาตรการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของคุณถูกต้องและนักวิจัยคนอื่นสามารถทำซ้ำได้

6. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณรวบรวมจากผู้เข้าร่วม สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของคุณถูกต้องและสามารถตีความได้อย่างถูกต้อง

7. สิ่งสำคัญคือต้องปกป้องความลับของผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและไม่แบ่งปันกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

8. รายงานผลการศึกษาของคุณอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา ซึ่งรวมถึงการรายงานข้อจำกัดหรืออคติใดๆ ในการศึกษาและตีความผลลัพธ์อย่างระมัดระวัง

9. สื่อสารสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้เข้าร่วม นักวิจัยคนอื่นๆ และสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งอาจรวมถึงการเผยแพร่เอกสาร การนำเสนอในที่ประชุม หรือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

10. พัฒนาทักษะการค้นคว้าของคุณอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการอ่านงานวิจัยล่าสุด

11. อัพเดทกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและแนวปฏิบัติ

12. เปิดรับคำติชมจากผู้เข้าร่วม นักวิจัยคนอื่นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบ สิ่งนี้จะช่วยคุณปรับปรุงงานวิจัยของคุณและทำให้มั่นใจได้ว่างานวิจัยนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมและมีคุณภาพสูง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)