ป้ายกำกับ: การประชาสัมพันธ์

ทฤษฎีการสื่อสารเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิธีต่างๆ ที่ผู้คนสื่อสารกัน มันเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจวิธีการส่งและรับข้อความ และปัจจัยต่างๆ ที่สามาร

ทฤษฎีกลยุทธ์การสื่อสารคือการศึกษาว่าองค์กรพัฒนาและดำเนินการตามแผนอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีป

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!