ป้ายกำกับ: การประดิษฐ์

การทดลองวิจัยเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับความนิยมในการวิจัยทางการศึกษา การทดลองวิจัยในชั้นเรียนมักดำเนินการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการสอนแ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!