ป้ายกำกับ: การประเมินข้อเขียนของงานเขียนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

การเขียนบทความปริทัศน์ ในกรณีของการทบทวนบทความ เป็นการประเมินข้อเขียนของงานเขียนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง เช่น บทความข่าว งานวิจัย หรือวารสารวิชาการ การทบทวนบทค

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!