ป้ายกำกับ: การประเมินความต้องการ

สิ่งสำคัญคือต้องจัดเป้าหมายการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้วยเหตุผลหลายประการ: ความ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!