ป้ายกำกับ: การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นสาขาหนึ่งของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนในองค์กร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติที่เกี

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!