ป้ายกำกับ: การประเมินพฤติกรรม

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าพฤติกรรมได้รับอิทธิพลจากทัศนคติของบุคคล บรรทัดฐานส่วนตัว และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมอย่

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!