ป้ายกำกับ: การประเมินเนื้อหาและข้อโต้แย้ง

การเขียนบทความปริทัศน์ ในกรณีของการทบทวนบทความ เป็นการประเมินข้อเขียนของงานเขียนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง เช่น บทความข่าว งานวิจัย หรือวารสารวิชาการ การทบทวนบทค

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!