ป้ายกำกับ: การฝึกอาชีพ

การเรียนรู้โดยการเล่นเกมหรือที่เรียกว่าการเรียนรู้ด้วยเกมเป็นวิธีการใหม่ในการศึกษาที่ใช้หลักการออกแบบเกมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมแล

มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการศึกษาสามารถมีบทบาทในการลดการกระทำผิดซ้ำ หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกลับไปมีพฤติกรรมทางอาญาหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ การศึกษ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!