คลังเก็บป้ายกำกับ: การพัฒนาด้านวิชาการ

การวิจัยในต่างประเทศ

ไม่อยากเสียเวลาหางานวิจัยต่างประเทศ ควรอ่านบทความนี้

ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ เป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากทุกที่ในโลก โดยมีเนื้อหามาจากหนังสือ บทความ วารสารวิชาที่มีให้บริการทางออนไลน์ และบางฉบับเป็นแบบเปิด ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงได้ฟรี คุณสามารถค้นหาวารสารเฉพาะหรือเรียกดูสารบัญของวารสารต่างๆ เพื่อค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงการวิจัยและสถิติ

เพื่อให้เนื้อหาข้อมูลงานวิจัยของคุณมีน้ำหนัก และมีความน่าเชื่อถือ ในบางครั้งการค้นหาข้อมูลการวิจัยก็ค่อนข้างหายาก ไม่ตรงตามความต้องการ 

โดย Google Scholar หรือ Bing เป็นช่องทางในการสืบค้นที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด และเพื่อให้คุณสืบค้นได้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ คุณควรจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง ตามภาษาหรือสถานที่ (บริบท)

อีกทั้ง ฐานข้อมูลที่มีผู้เข้าใช้มากที่สุด ได้แก่ JSTOR, ProQuest และ EBSCOhost เนื่องจากมีงานวิจัยจากประเทศต่างๆ มากมายและครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย องค์กรเหล่านี้ดำเนินการและเผยแพร่งานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดด้วยตนเอง

ด้วยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้เพียงปลายนิ้ว แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่คุณควรคำนึงและพึงระวัง คือ ทักษะภาษาต่างประเทศ หากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศ การตีความเนื้อหาเฉพาะ หรือคำศัทพ์เฉพาะนั้นอาจจะไม่สอดคล้องและเชื่อมโยงเท่าที่ควร จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานวิจัยของคุณได้

ดังนั้น คุณควรใช้เครื่องมือแปลภาษาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจงานวิจัยฉบับนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น หรือคุณสามารถขอให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในภาษานั้นช่วยคุณได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)