ป้ายกำกับ: การมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของนักเรียน

นวัตกรรมในการสอนดิจิทัลหมายถึงกระบวนการพัฒนาวิธีใหม่ๆ และสร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ต่อไป

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!