ป้ายกำกับ: การรวมข้อมูล

ต่อไปนี้เป็นกลวิธีในการสังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ: ระบุประเด็นสำคัญและแนวโน้ม กลยุทธ์หนึ่งในการสังเคราะห์และบูรณากา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!