คลังเก็บป้ายกำกับ: การลงโทษ

ทฤษฎีพฤติกรรมของสกินเนอร์

ทฤษฎีพฤติกรรมของสกินเนอร์

ทฤษฎีพฤติกรรมของ บี.เอฟ.สกินเนอร์ เป็นกรอบในการทำความเข้าใจว่าผู้คนมีพฤติกรรมอย่างไรและทำไมถึงได้แสดงพฤติกรรมออกมา แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถูกหล่อหลอมและเสริมด้วยผลของพฤติกรรมนั้น และผู้คนมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมซ้ำที่ตามมาด้วยผลลัพธ์ในเชิงบวก และมีโอกาสน้อยที่จะทำพฤติกรรมซ้ำที่ตามมาด้วยผลลัพธ์เชิงลบ ตามหลักทฤษฎีของสกินเนอร์ มีผล 2 ประเภทที่สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์  ได้แก่ การเสริมแรง และการลงโทษ การเสริมแรงเป็นผลที่เพิ่มโอกาสที่พฤติกรรมจะเกิดขึ้นซ้ำ ในขณะที่การลงโทษเป็นผลที่ลดโอกาสที่พฤติกรรมจะเกิดขึ้นซ้ำ ทฤษฎีของสกินเนอร์ยังเสนอว่าพฤติกรรมของผู้คนสามารถแก้ไขได้โดยใช้การปรับสภาพแบบผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสริมแรงหรือลงโทษพฤติกรรมบางอย่างเพื่อสร้างรูปร่างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้น

สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้การเสริมแรงทางบวก ซึ่งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จะได้รับหลังจากมีการแสดงพฤติกรรมที่ต้องการส่วนการใช้การเสริมแรงทางลบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จะถูกลบออกหลังจากมีการแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ ดังนั้นทฤษฎีพฤติกรรมของสกินเนอร์มีอิทธิพลในหลากหลายสาขา รวมทั้งจิตวิทยา การศึกษา และการตลาด และถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)