ป้ายกำกับ: การวิจัยเชิงพรรณนา

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายลักษณะของประชากรที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการใดๆ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!