ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์กลุ่ม

การวิเคราะห์ Cluster สามารถใช้เพื่อระบุกลุ่มของฟรีแลนซ์ตามความเต็มใจ และลักษณะเฉพาะของพวกเขา เช่น อายุ รายได้ ระดับการศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น นักวิ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางสถิติที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะ

SPSS เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางสถิติที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์คลัสเตอร์และการจัดกลุ่ม K-Mean การวิเคราะห์คลัสเตอร์เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในก

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!