บทบาทของ SPSS ในการวิเคราะห์คลัสเตอร์และการจัดกลุ่ม K-Means

บทบาทของ SPSS ในการดำเนินการวิเคราะห์คลัสเตอร์และการจัดกลุ่มค่าเฉลี่ย K-Mean

SPSS เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางสถิติที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์คลัสเตอร์และการจัดกลุ่ม K-Mean การวิเคราะห์คลัสเตอร์เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการแบ่งชุดข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น เรียกว่าคลัสเตอร์ เป้าหมายของการวิเคราะห์กลุ่มคือการระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลที่อาจไม่ชัดเจนเมื่อตรวจสอบข้อมูลโดยรวมการจัดกลุ่ม K-mean คือการวิเคราะห์กลุ่มประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นจำนวนที่ระบุ (k) ของกลุ่มตามความคล้ายคลึงกันของจุดข้อมูลภายในแต่ละกลุ่ม อัลกอริทึม K-Mean ทำงานโดยการกำหนดจุดข้อมูลแต่ละจุดซ้ำๆ ให้กับคลัสเตอร์ด้วยค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงที่สุด (เซนทรอยด์) จากนั้นจึงคำนวณเซนทรอยด์ของแต่ละคลัสเตอร์ใหม่ตามจุดข้อมูลใหม่ที่กำหนดให้

กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำจนกว่าเซนทรอยด์ของคลัสเตอร์จะมาบรรจบกันหรือเข้าสู่สถานะที่เสถียร SPSS มีเครื่องมือและตัวเลือกมากมายสำหรับการวิเคราะห์คลัสเตอร์และการจัดกลุ่มค่า k-mean รวมถึงตัวเลือกการวิเคราะห์คลัสเตอร์และ K-Means Clustering ในเมนูวิเคราะห์ ตัวเลือกเหล่านี้ทำให้คุณสามารถระบุตัวแปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์ จำนวนคลัสเตอร์ที่จะสร้าง และการวัดระยะทางที่จะใช้เมื่อคำนวณความคล้ายคลึงกันระหว่างจุดข้อมูล SPSS ยังมีตัวเลือกต่างๆ สำหรับการแสดงภาพผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ เช่น dendrograms และ scatterplots ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูล

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)