ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์กำลัง

มีหลายกลยุทธ์ที่นักวิจัยสามารถใช้เพื่อเลือกการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาวิจัย บางส่วนของกลยุทธ์เหล่านี้รวมถึง: ระบุคำถามการวิจัย ขั้นตอนแรก

การทดสอบทางสถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการพิจารณาความถูกต้องของผลการวิจัย การทดสอบทางสถิติช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์ที่กำหนดเกิดขึ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!