ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

สถิติที่ใช้ในวิทยานิพนธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและสาขาวิชา วิธีการทางสถิติทั่วไปที่ใช้ในการวิจัยวิทยานิพนธ์ ได้แก่ : เกณฑ์ในการเลือกสถ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!