ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก

การวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการระบุรูปแบบในข้อมูลโดยการลดจำนวนของตัวแปรในชุดข้อมูล เทคนิคเหล่านี้มักใช้เพ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!