ป้ายกำกับ: การศึกษาเชิงทดลอง

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อออกแบบการศึกษาเชิงทดลอง: 1. คำถามการวิจัย: กำหนดคำถามและสมมติฐานการวิจัยของคุณให้ชัดเจน วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิกับกา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!