ป้ายกำกับ: การสนับสนุนจากครอบครัว

มีความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและผลลัพธ์ด้านสุขภาพร่างกายในประชากรสูงอายุ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีเครือข่ายการสนับสนุนทางสัง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!