ป้ายกำกับ: การสร้างแบบจำลองข้อมูล

การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ช่วยให้ นักวิจัยสามารถทดสอบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!