ป้ายกำกับ: การสืบค้นฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศห้องสมุดอัตโนมัติและเทคโนโลยี (ALIST) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้การดำเนินงานของห้องสมุดเป็นไปโดยอัตโนมัติ รวมถึงการจัดทำดัชนีและการจัดทำรายการว

การสืบค้นผลงานวิชาการในฐานข้อมูลแบบเปิดสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ โดยสรุป การค้นหางานวิชาการในฐานข้อมูลแบบเปิดเกี่ยวข้องกับการระบุฐานข้อมูลที่เกี่ยวข

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!