คลังเก็บป้ายกำกับ: การส่งคำขอไปยังระบบ DPA

เอกสารที่ใช้ยื่นระบบ DPA

เอกสารที่ใช้ยื่นระบบ DPA 

เอกสารที่ใช้โดยทั่วไปในการส่งคำขอไปยังระบบ DPA (Deferral of Progression Assessment) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันและสถานการณ์เฉพาะของคำขอของผู้วิจัย อย่างไรก็ตาม เอกสารทั่วไปบางอย่างที่อาจจำเป็นต้องใช้ ได้แก่:

  1. คำขอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับ DPA: ควรเป็นจดหมายหรือข้อความโดยละเอียดที่สรุปสาเหตุที่ผู้วิจัยขอเลื่อนการประเมินความก้าวหน้า เหตุสุดวิสัยที่ส่งผลต่อผลการเรียน และขั้นตอนที่ผู้วิจัยวางแผนจะดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการเรียน
  2. เอกสารสนับสนุน: อาจรวมถึงเวชระเบียน บันทึกจากที่ปรึกษา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่สนับสนุนคำขอของผู้วิจัย
  3. หลักฐานการลงทะเบียนในโปรแกรมสนับสนุนด้านวิชาการ: หากผู้วิจัยวางแผนที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น การสอนพิเศษหรือการให้คำปรึกษา ผู้วิจัยอาจต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนในโปรแกรมเหล่านี้
  4. แผนสำหรับการปรับปรุงด้านวิชาการ: ควรเป็นแผนโดยละเอียดซึ่งสรุปขั้นตอนที่ผู้วิจัยจะดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการเรียน เช่น การเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทางวิชาการ หรือการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากอาจารย์หรือที่ปรึกษาทางวิชาการ
  5. ใบรับรองผลการเรียนและผลการเรียน: ผู้วิจัยอาจต้องแสดงใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการและผลการเรียนเพื่อแสดงสถานะทางวิชาการในปัจจุบัน
  6. เอกสารความช่วยเหลือทางการเงิน: หากผู้วิจัยร้องขอ DPA เนื่องจากปัญหาทางการเงิน พวกเขาอาจต้องเตรียมเอกสารช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ใบคืนภาษี ต้นขั้วการจ่ายเงิน หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ

โปรดทราบว่าเอกสารเฉพาะที่จำเป็นสำหรับคำขอ DPA อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันและสถานการณ์ของผู้วิจัยแต่ละคน นักศึกษาควรตรวจสอบกับสำนักงานกิจการนักศึกษาหรือสำนักงานสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ เพื่อกำหนดเอกสารเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการร้องขอ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)