คลังเก็บป้ายกำกับ: การอธิบายผลวิจัย

ใช้สถิติที่ซ้ำซ้อนกันจะอย่างไรกับการอธิบายผลวิจัย

หากใช้สถิติที่ซ้ำซ้อนกันจะเกิดผลอย่างไรกับการอธิบายผลวิจัย

การใช้สถิติที่ซ้ำซ้อนกันอาจมีผลเช่นเดียวกับการอธิบายผลการวิจัยหากใช้สถิติอย่างเหมาะสมและในลักษณะที่แสดงถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังเมื่อใช้สถิติที่ซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากสามารถใช้ในทางที่ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้องได้

ตัวอย่างเช่น หากนักวิจัยกำลังเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มที่แตกต่างกัน พวกเขาอาจนำเสนอฮิสโตแกรมหรือแผนภาพกล่องที่ซ้ำซ้อนกันเพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกลุ่มและวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม หากผู้วิจัยนำเสนอเฉพาะสถิติที่ซ้ำซ้อนกันโดยไม่ได้ระบุวิธีการและการทดสอบทางสถิติด้วย ผู้อ่านจะเข้าใจผลลัพธ์ทั้งหมดและสรุปผลความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ยาก

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องใช้สถิติในลักษณะที่แสดงข้อมูลและผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน แทนที่จะอาศัยเพียงสถิติที่ซ้ำซ้อนกันเพื่ออธิบายผลลัพธ์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)