ป้ายกำกับ: การออกแบบหลักสูตร

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิทยฐานะ ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการสอนใหม่ๆ การบูรณาการ

นวัตกรรมหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาต่างๆ ต่อไปนี้คือสิบตัวอย่างนวัตกรรมหลัก

ทฤษฎีการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาว่าเด็กเรียนรู้และพัฒนาอย่างไรในช่วงปีแรก ๆ และวิธีการจัดโครงสร้างและส่งมอบการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และก

ทฤษฎีการศึกษาคือการศึกษาว่าผู้คนเรียนรู้อย่างไรและวิธีที่การศึกษาสามารถจัดโครงสร้างและส่งมอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ มันเกี่ยวข้องกับการทำความ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!