คลังเก็บป้ายกำกับ: การอ้างอิงในข้อความ

รูปแบบการอ้างอิง

รูปแบบการอ้างอิงต่างๆ ในงานวิจัย

เอกสารการวิจัยเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ช่วยให้นักศึึกษาเรียนรู้วิธีดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนนำเสนอสิ่งที่ค้นพบในลักษณะที่เป็นระบบและมีโครงสร้าง สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเขียนงานวิจัยคือการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ใช้อย่างเหมาะสม มีรูปแบบการอ้างอิงที่หลากหลายที่ใช้ในเอกสารการวิจัย ซึ่งแต่ละรูปแบบมีกฎและข้อกำหนดเฉพาะของตนเอง ในบทความนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับรูปแบบการอ้างอิงต่างๆ ในงานวิจัย และวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

สไตล์ APA

รูปแบบ APA เป็นหนึ่งในรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้กันมากที่สุดในสังคมศาสตร์ ใช้สำหรับอ้างอิงแหล่งที่มาในงานวิจัย เรียงความ และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ รูปแบบ APA กำหนดให้ใส่นามสกุลของผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ในการอ้างอิงในข้อความ ตัวอย่างเช่น (Smith, 2019) ควรใส่เอกสารอ้างอิงฉบับเต็มไว้ในรายการอ้างอิงท้ายเอกสาร

สไตล์ MLA

รูปแบบ MLA มักใช้ในเอกสารการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในรูปแบบ MLA นามสกุลของผู้แต่ง และหมายเลขหน้าของแหล่งที่มาจะรวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อความ ตัวอย่างเช่น (Smith 24) เอกสารอ้างอิงฉบับเต็มควรรวมไว้ในหน้าที่อ้างอิงท้ายเอกสาร

สไตล์ Chicago

สไตล์ Chicago ใช้ในสังคมศาสตร์และเอกสารการวิจัยทางประวัติศาสตร์ ต้องมีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องสำหรับการอ้างอิงในข้อความ การอ้างอิงแบบเต็มควรรวมอยู่ในบรรณานุกรมที่ส่วนท้ายของเอกสาร สไตล์ Chicago อนุญาตให้ใช้ทั้งรูปแบบการอ้างอิ งวันที่ ผู้แต่ง และบันทึกย่อ

สไตล์ Harvard

สไตล์ Harvard ใช้ในสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มันคล้ายกับสไตล์ APA แต่การอ้างอิงในข้อความมีชื่อผู้แต่ง และวันที่ตีพิมพ์ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น (Smith, 2019) ควรใส่เอกสารอ้างอิงฉบับเต็มไว้ในรายการอ้างอิงท้ายเอกสาร

สไตล์ Vancouver

สไตล์ Vancouver ใช้ในเอกสารการวิจัยทางการแพทย์ ต้องมีการอ้างอิงในข้อความพร้อมตัวเลขที่ตรงกับการอ้างอิงแบบเต็มในรายการอ้างอิงที่ส่วนท้ายของเอกสาร

ซอฟต์แวร์การจัดการการอ้างอิง

มีซอฟต์แวร์การจัดการการอ้างอิงหลายโปรแกรมที่สามารถช่วยในการจัดระเบียบและจัดรูปแบบการอ้างอิง โปรแกรมยอดนิยมบางโปรแกรม ได้แก่ Zotero, Mendeley และ EndNote โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้แทรกการอ้างอิงในข้อความได้ง่าย และสามารถสร้างรายการอ้างอิงในรูปแบบการอ้างอิงต่างๆ

บทสรุป

การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในเอกสารการวิจัย เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานและให้เครดิตแก่ผู้เขียนต้นฉบับ มีรูปแบบการอ้างอิงที่หลากหลายที่ใช้ในเอกสารการวิจัย ซึ่งแต่ละรูปแบบมีกฎและข้อกำหนดเฉพาะของตนเอง สไตล์ APA มักใช้ในสังคมศาสตร์ สไตล์ MLA มักใช้ในมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ สไตล์ Chicago ใช้ในสังคมศาสตร์และเอกสารการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สไตล์ Harvard ใช้ในทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสไตล์ Vancouver ใช้ในทางการแพทย์ เอกสารการวิจัย ซอฟต์แวร์การจัดการการอ้างอิงสามารถใช้เพื่อช่วยในการจัดระเบียบและจัดรูปแบบการอ้างอิงฃ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การอ้างอิงบทความวิจัยทั่วไป

รูปแบบการอ้างอิงทั่วไปที่ใช้ในบทความวิจัย

มีรูปแบบการอ้างอิงหลายแบบที่ใช้กันทั่วไปในบทความวิจัย เหล่านี้รวมถึง American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA), Chicago Manual of Style (CMS) และ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) แต่ละสไตล์มีชุดแนวทางและกฎการจัดรูปแบบของตนเองที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องและสอดคล้องกัน

American Psychological Association (APA)

รูปแบบ APA ใช้กันอย่างแพร่หลายในบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้ระบบการอ้างอิงวันที่ผู้เขียน โดยชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์รวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อความ รายการอ้างอิงจัดเรียงตามตัวอักษรตามนามสกุลของผู้แต่ง และรวมถึงข้อมูลการอ้างอิงทั้งหมดสำหรับแต่ละแหล่ง

Modern Language Association (MLA)

รูปแบบ MLA มักใช้ในบทความวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ใช้ระบบการอ้างอิงหน้าผู้แต่ง โดยใส่นามสกุลและหมายเลขหน้าของผู้แต่งไว้ในการอ้างอิงในข้อความ หน้าผลงานที่อ้างถึงถูกจัดเรียงตามตัวอักษรตามนามสกุลของผู้เขียน และมีข้อมูลการอ้างอิงทั้งหมดสำหรับแต่ละแหล่งที่มา

Chicago Manual of Style (CMS)

สไตล์ CMS ใช้ในหลากหลายสาขา รวมถึงประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องสำหรับการอ้างอิงในข้อความ โดยมีการอ้างอิงแบบเต็มในเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่สอดคล้องกัน บรรณานุกรมจัดเรียงตามตัวอักษรตามนามสกุลของผู้แต่ง และมีข้อมูลการอ้างอิงแบบเต็มสำหรับแต่ละแหล่ง

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

รูปแบบ IEEE ใช้ในด้านเทคนิค เช่น วิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบการอ้างอิงตัวเลข โดยกำหนดหมายเลขให้กับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งตามลำดับที่อ้างถึงในข้อความ รายการอ้างอิงถูกจัดเรียงตามตัวเลข และรวมถึงข้อมูลการอ้างอิงทั้งหมดสำหรับแต่ละแหล่ง

การอ้างอิงในข้อความ

การอ้างอิงในข้อความเป็นสิ่งสำคัญของการอ้างอิงในบทความวิจัย มันเกี่ยวข้องกับการรับรู้แหล่งที่มาของข้อมูลภายในข้อความของบทความ การอ้างอิงในข้อความมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้ผู้อ่านค้นหาแหล่งข้อมูลต้นฉบับได้ง่าย และยังให้เครดิตแก่ผู้เขียนต้นฉบับด้วย

มีวิธีการอ้างอิงในข้อความทั่วไปหลายวิธี ซึ่งรวมถึงระบบวันที่ผู้เขียน ระบบหน้าผู้เขียน และระบบตัวเลข วิธีที่ใช้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้ การอ้างอิงในข้อความ

รายการอ้างอิง

รายการอ้างอิงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการอ้างอิงในบทความวิจัย เป็นรายการที่ครอบคลุมของแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อความของบทความ และให้ข้อมูลการอ้างอิงทั้งหมดสำหรับแต่ละแหล่งแก่ผู้อ่าน รายการอ้างอิงมักจะจัดเรียงตามตัวอักษรตามนามสกุลของผู้แต่งหรือตามตัวเลข ขึ้นอยู่กับรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้

สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางรูปแบบการอ้างอิงเมื่อสร้างรายการอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและสอดคล้องกัน องค์ประกอบทั่วไปที่รวมอยู่ในรายการอ้างอิง ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง วันที่พิมพ์ ชื่อแหล่งที่มา ข้อมูลสิ่งพิมพ์ และหมายเลขหน้า

การคัดลอกผลงาน

การคัดลอกผลงานเป็นปัญหาร้ายแรงในบทความวิจัย มันเกี่ยวข้องกับการใช้ผลงานของผู้อื่นโดยไม่ให้เครดิตหรืออนุญาตที่เหมาะสม การคัดลอกผลงานมีได้หลายรูปแบบ รวมทั้งการคัดลอกข้อความแบบคำต่อคำ การถอดความโดยไม่มีการอ้างอิงที่เหมาะสม และการคัดลอกผลงานด้วยตนเอง

การลอกเลียนเป็นสิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงในบทความวิจัย เพราะจะทำลายความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้เขียน นอกจากนี้ การคัดลอกผลงานยังเป็นการละเมิดความซื่อสัตย์ทางวิชาการและอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย

วิธีหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ

มีหลายวิธีในการหลีกเลี่ยงการคัดลอกบทความวิจัย ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงแหล่งที่มาทั้งหมดอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องหมายคำพูดสำหรับการอ้างอิงโดยตรง การถอดความด้วยคำพูดของคุณเองด้วยการอ้างอิงที่เหมาะสม และระวังการคัดลอกผลงานตนเอง

สิ่งสำคัญคือต้องใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อตรวจสอบการลอกเลียนแบบโดยไม่ได้ตั้งใจ สิ่งนี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าบทความนั้นปราศจากการลอกเลียนแบบใด ๆ และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ

บทสรุป

การอ้างอิงเป็นส่วนสำคัญของบทความวิจัยที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้อ่านในการค้นหาแหล่งข้อมูลต้นฉบับ การปฏิบัติตามแนวทางของรูปแบบการอ้างอิงทั่วไป การใช้วิธีการอ้างอิงในข้อความที่เหมาะสม การสร้างรายการอ้างอิงที่ถูกต้อง และการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน นักวิจัยสามารถมั่นใจได้ว่างานของพวกเขาตรงตามมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ

คำถามที่พบบ่อย

 1. รูปแบบการอ้างอิงที่ใช้บ่อยที่สุดในบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์คืออะไร?
 • American Psychological Association (APA) เป็นรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้บ่อยที่สุดในบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์
 1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการอ้างอิงในข้อความและรายการอ้างอิง?
 • การอ้างอิงในข้อความคือการรับทราบแหล่งที่มาของข้อมูลภายในข้อความของบทความ ในขณะที่รายการอ้างอิงคือรายการที่ครอบคลุมของแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อความของบทความ
 1. เหตุใดการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานในบทความวิจัยจึงมีความสำคัญ
 • การคัดลอกผลงานทำลายความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้เขียน นอกจากนี้ การคัดลอกผลงานยังเป็นการละเมิดหลักวิชาการ
 1. จะหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบบทความวิจัยได้อย่างไร?
 • การลอกเลียนสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการอ้างอิงแหล่งที่มาทั้งหมดอย่างเหมาะสม ใช้เครื่องหมายคำพูดสำหรับการอ้างอิงโดยตรง ถอดความด้วยคำพูดของคุณเองด้วยการอ้างอิงที่เหมาะสม และระวังการลอกเลียนแบบตนเอง
 1. วัตถุประสงค์ของรายการอ้างอิงคืออะไร?
 • จุดประสงค์ของรายการอ้างอิงคือเพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดสำหรับแต่ละแหล่งที่อ้างถึงในข้อความของบทความ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลต้นฉบับได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

คู่มือการอ้างอิง APA

การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

รูปแบบการอ้างอิง APA (สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน) เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการจัดรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมในการเขียนเชิงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาจิตวิทยา การศึกษา และสังคมศาสตร์ หากคุณเป็นมือใหม่และต้องการเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA นี่คือคำแนะนำที่จะช่วยคุณเริ่มต้น:

 1. ระบุแหล่งที่มาที่คุณใช้: เริ่มต้นด้วยการทำรายการแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณเคยใช้หรืออ้างอิงในรายงานของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือ บทความ เว็บไซต์ บทสัมภาษณ์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณอ้างอิงโดยตรงหรืออ้างถึงในข้อความของคุณ รวมถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณได้ศึกษา
 2. จัดรูปแบบการอ้างอิง: สไตล์ APA มีหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการจัดรูปแบบการอ้างอิง สำหรับหนังสือ คุณควรใส่ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ และผู้จัดพิมพ์ สำหรับบทความ คุณควรใส่ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เลขที่เล่ม และเลขหน้า สำหรับเว็บไซต์ คุณควรใส่ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเว็บไซต์ และ URL
 3. สร้างบรรณานุกรม: เมื่อจัดรูปแบบการอ้างอิงของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบรรณานุกรมจริง หน้านี้ควรเป็นหน้าแยกต่างหากที่ส่วนท้ายของรายงาน และควรมีชื่อว่า “ข้อมูลอ้างอิง” ระบุแหล่งที่มาตามลำดับตัวอักษรตามนามสกุลของผู้แต่ง และรวมการอ้างอิงแบบเต็มสำหรับแต่ละแหล่งที่มา
 4. ตรวจทานและแก้ไข: หลังจากที่คุณสร้างบรรณานุกรมแล้ว อย่าลืมตรวจทานและแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและสมบูรณ์ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด เครื่องหมายวรรคตอน และการจัดรูปแบบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้องและแสดงรายการตามลำดับตัวอักษร

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างบรรณานุกรมในรูปแบบ APA ที่ถูกต้อง เป็นมืออาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของคุณ บรรณานุกรมที่เขียนอย่างดีจะให้เครดิตแก่ผู้เขียนดั้งเดิมของงานที่คุณใช้ ให้บริบทสำหรับการวิจัยของคุณ และอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าสำหรับผู้อ่าน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)