คลังเก็บป้ายกำกับ: การเขียนที่ชัดเจน

บทนำการวิจัย

ประโยชน์ของการเขียนบทนำการวิจัยเพื่อนำไปสู่เอกสารทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

การเขียนเชิงวิชาการเป็นส่วนสำคัญของชีวิตผู้วิจัย และสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการเขียนเชิงวิชาการคือการเขียนบทนำ บทนำที่เขียนอย่างดีไม่เพียงแต่กำหนดขั้นตอนสำหรับงานวิจัยของคุณเท่านั้น แต่ยังกำหนดบริบทและภูมิหลังสำหรับผู้อ่านด้วย ในบทความนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ของการเขียนบทนำสำหรับบทความวิจัย และวิธีที่จะนำไปสู่บทความทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

บทนำในงานวิจัยคืออะไร?

บทนำในเอกสารการวิจัยเป็นส่วนแรกของรายงานของคุณที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยของคุณ มันทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมว่างานเขียนของคุณจะเกี่ยวกับอะไร และเป็นตัวกำหนดแนวทางสำหรับงานเขียนที่เหลือของคุณ ควรกระชับและตรงประเด็น แต่ควรมีส่วนร่วมและให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดหัวข้อการวิจัยของคุณจึงมีความสำคัญ

เหตุใดการเขียนบทนำการวิจัยจึงมีความสำคัญ

มีเหตุผลหลายประการที่การเขียนบทนำการวิจัยมีความสำคัญ:

การสร้างบริบทและความเป็นมา

ประโยชน์ประการแรกของการเขียนบทนำคือช่วยสร้างบริบทและภูมิหลังสำหรับผู้อ่าน โดยการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยของคุณ คุณสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมงานวิจัยของคุณจึงมีความสำคัญและเหตุใดพวกเขาจึงควรอ่านบทความของคุณต่อไป นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับหัวข้อการวิจัยของคุณ เนื่องจากจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่างานวิจัยของคุณจะเกี่ยวกับอะไร

การกำหนดข้อกำหนดและแนวคิดหลัก

ประโยชน์ประการที่สองของการเขียนบทนำคือช่วยให้คุณกำหนดคำศัพท์และแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยของคุณ ด้วยการให้คำจำกัดความ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผู้อ่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหมายถึงโดยคำศัพท์และแนวคิดเฉพาะ ซึ่งจะช่วยลดความสับสนและความเข้าใจผิดได้

กำหนดสำนวนการเขียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ประการที่สามของการเขียนบทนำคือการสำนวนการเขียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน บทนำที่เขียนอย่างดีสามารถสร้างความประทับใจแรกในเชิงบวกและกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านบทความของคุณต่อไป ในทางกลับกัน การเขียนบทนำที่ไม่ดีอาจทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับบทความของคุณได้ยาก และอาจส่งผลให้พวกเขาหมดความสนใจในงานวิจัยของคุณ

วิธีการเขียนบทนำการวิจัย

ตอนนี้เราได้พูดถึงประโยชน์ของการเขียนบทนำการวิจัยแล้ว มาดูวิธีที่คุณสามารถเขียนบทนำที่มีประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนบางส่วนในการปฏิบัติตาม:

 1. เริ่มต้นด้วยท่อนฮุุก – เริ่มต้นการแนะนำของคุณด้วยท่อนฮุุกที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน นี่อาจเป็นข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ สถิติ คำพูด หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยของคุณ
 2. ให้ข้อมูลพื้นฐาน – ถัดไป ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงประวัติโดยย่อของหัวข้อ คำอธิบายของงานวิจัยปัจจุบัน หรือการอภิปรายว่าเหตุใดหัวข้อจึงมีความสำคัญ
 3. ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยของคุณ – หลังจากให้ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยของคุณ ข้อความนี้ควรเป็นข้อความที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งสรุปว่าการวิจัยของคุณมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
 4. แสดงตัวอย่างโครงสร้างกระดาษของคุณ – สุดท้าย แสดงตัวอย่างโครงสร้างกระดาษของคุณโดยสรุปส่วนหลักหรือส่วนต่างๆ ของกระดาษของคุณ สิ่งนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้จากการอ่านบทความที่เหลือของคุณ

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว การเขียนบทนำการวิจัยเป็นส่วนสำคัญของการเขียนเชิงวิชาการ และอาจนำไปสู่ผลงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบริบทและภูมิหลัง กำหนดคำศัพท์และแนวคิดหลัก และสำนวนการเขียนให้ไปในทิศทางเดียวกันสำหรับส่วนที่เหลือของรายงาน บทนำที่เขียนอย่างดีสามารถช่วยให้แน่ใจว่างานวิจัยของคุณได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่าน โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน

บทความนี้ คุณสามารถเขียนคำแนะนำที่ชัดเจนและน่าสนใจ ซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและกระตุ้นให้พวกเขาอ่านบทความของคุณต่อไป

นอกเหนือจากประโยชน์ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว บทนำที่เขียนอย่างดียังช่วยให้การเข้าถึงเอกสารวิจัยของคุณได้ดีอีกด้วย ทำให้ผู้อ่านที่มีศักยภาพสามารถค้นพบงานวิจัยของคุณได้ง่ายขึ้น

โดยรวมแล้ว การสละเวลาเขียนบทนำการวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเขียนเชิงวิชาการ และอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จของเอกสารของคุณ เมื่อทำตามคำแนะนำที่สรุปไว้ในบทความนี้ คุณจะสามารถเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่างานวิจัยของคุณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน และมีศักยภาพในการเข้าถึงผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การทำบทความเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI2 ทำอย่างไรถึงจะผ่าน

การทำบทความเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI2 ทำอย่างไรถึงจะผ่าน

เพื่อให้บทความของคุณเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI2 มีขั้นตอนสำคัญสองสามขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

 1. ดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด: ก่อนเขียนบทความของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อของคุณ ฐานข้อมูล TCI เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และจะยอมรับเฉพาะบทความที่ได้รับการวิจัยอย่างดีและถูกต้องเท่านั้น
 2. เขียนในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม: เมื่อเขียนบทความของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทความเหล่านั้นเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้อ่านที่มีภูมิหลังและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ใช้หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และรูปภาพเพื่อทำให้เนื้อหาเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
 3. ใช้การอ้างอิงที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การอ้างอิงที่ถูกต้องในบทความของคุณ เนื่องจากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยคนอื่นๆ
 4. ปรับแต่งบทความของคุณให้เหมาะกับผู้ชมในฐานข้อมูล TCI: พิจารณาผู้ชมและวัตถุประสงค์ของบทความของคุณเมื่อส่งบทความไปยังฐานข้อมูล TCI ฐานข้อมูล TCI ให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าบทความของคุณมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่หลากหลายนี้
 5. สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้เขียนที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นับถือ: การสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้เขียนที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับสามารถเพิ่มโอกาสในการนำบทความของคุณเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ซึ่งสามารถทำได้โดยการเผยแพร่บทความของคุณในวารสารและฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ และสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ในสาขาของคุณ
 6. ส่งบทความของคุณผ่านช่องทางที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งบทความของคุณไปยังฐานข้อมูล TCI ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ตรวจสอบเว็บไซต์ของพวกเขาหรือติดต่อพวกเขาโดยตรงเพื่อหาวิธีส่งบทความของคุณเพื่อรับการพิจารณา
 7. อดทน: กระบวนการนำบทความของคุณเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI อาจใช้เวลาสักครู่ ดังนั้นจงพยายามอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการส่งครั้งแรกของคุณจะไม่ได้รับการยอมรับ ให้ใช้คำติชมที่มีให้เพื่อปรับปรุงบทความของคุณ และส่งอีกครั้งในอนาคต

เคล็ดลับอีกประการหนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสที่บทความของคุณจะได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล TCI คือเพื่อให้แน่ใจว่าบทความเหล่านั้นสอดคล้องกับพันธกิจและขอบเขตของฐานข้อมูล TCI ก่อนส่งบทความของคุณ โปรดสละเวลาทบทวนหลักเกณฑ์และขอบเขตของฐานข้อมูล TCI เพื่อให้แน่ใจว่าบทความของคุณเหมาะสมสำหรับการรวบรวม

คุณยังสามารถพิจารณาร่วมมือกับนักวิจัยและผู้เขียนคนอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลกระทบและความเกี่ยวข้องของบทความของคุณ การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ในสาขาของคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่มีคุณค่า และยังสามารถเพิ่มการมองเห็นงานวิจัยของคุณได้อีกด้วย

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มและการพัฒนาล่าสุดในสายงานของคุณ ด้วยการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและข่าวสารล่าสุด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าบทความของคุณทันเวลาและเกี่ยวข้องกับผู้ชมของฐานข้อมูล TCI

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าขั้นตอนการนำบทความของคุณเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI อาจใช้เวลาสักครู่ ดังนั้นจงอดทนและพยายามอย่างต่อเนื่อง โปรดจำไว้ว่า แม้ว่าการส่งครั้งแรกของคุณจะไม่ได้รับการยอมรับ คุณสามารถใช้คำติชมที่มีให้เพื่อปรับปรุงบทความของคุณและส่งใหม่อีกครั้งในอนาคต

โดยสรุป การนำบทความของคุณเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI2 นั้นต้องอาศัยการค้นคว้าที่มีคุณภาพสูง การเขียนที่ชัดเจน การอ้างอิงที่เหมาะสม ความคงอยู่ และความเข้าใจในพันธกิจและขอบเขตของฐานข้อมูล และความทันสมัยในสาขาของคุณ และการทำงานร่วมกับผู้เขียนและนักวิจัยคนอื่นๆ ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับอีกด้วย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ความสำคัญของการเขียนที่ชัดเจนและรัดกุมในการแนะนำเชิงวิชาการ

ความสำคัญของการใช้การเขียนที่ชัดเจนและรัดกุมในบทนำของเอกสารทางวิชาการเพื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เข้าถึงได้และเข้าใจได้ 

การใช้การเขียนที่ชัดเจนและรัดกุมในบทนำของเอกสารทางวิชาการมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

 1. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักของเอกสาร: การเขียนที่ชัดเจนและรัดกุมสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักของเอกสารและแนวคิดที่กำลังอภิปราย สิ่งสำคัญคือต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสงหรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่ผู้อ่านอาจไม่คุ้นเคย
 2. ช่วยให้ผู้เขียนถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนที่ชัดเจนและรัดกุมยังสามารถช่วยให้ผู้เขียนถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและโน้มน้าวใจได้ ด้วยการใช้ภาษาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ผู้เขียนสามารถสื่อสารประเด็นหลักและข้อโต้แย้งได้ดีขึ้น และทำให้บทความของพวกเขาเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ชมที่กว้างขึ้น
 3. ช่วยให้ผู้อ่านติดตามโครงสร้างและการจัดระเบียบของกระดาษ: การเขียนที่ชัดเจนและรัดกุมยังสามารถช่วยให้ผู้อ่านติดตามโครงสร้างและการจัดระเบียบของกระดาษได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม ผู้เขียนสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักและข้อโต้แย้งของบทความและดูว่าสอดคล้องกันอย่างไร

โดยรวมแล้ว การใช้การเขียนที่ชัดเจนและรัดกุมในการแนะนำบทความวิชาการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักของบทความ ช่วยให้ผู้เขียนถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้อ่านติดตามโครงสร้างและการจัดระบบของบทความ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ความสำคัญของการเขียนประเด็นหลักที่ชัดเจนและกระชับใน Research

ความสำคัญของการเขียนสรุปประเด็นหลักที่ชัดเจนและรัดกุมในงานวิจัย 

การเขียนสรุปประเด็นหลักที่ชัดเจนและรัดกุมในเอกสารการวิจัยมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าแนวคิดหลักและข้อค้นพบของการวิจัยได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บทสรุปที่เขียนอย่างดีสามารถช่วยถ่ายทอดประเด็นหลักของการวิจัยไปยังผู้อ่านในลักษณะที่กระชับและเข้าใจง่าย

มีเหตุผลหลายประการที่การเขียนสรุปประเด็นหลักที่ชัดเจนและรัดกุมในงานวิจัยมีความสำคัญ ขั้นแรก บทสรุปสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงบทความได้มากขึ้นซึ่งอาจไม่มีเวลาหรือไม่มีความชำนาญในการอ่านบทความทั้งหมด โดยการให้ภาพรวมโดยย่อของประเด็นสำคัญ การสรุปสามารถช่วยให้บริบทและภูมิหลังสำหรับการวิจัย และสามารถทำให้เอกสารน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชมที่กว้างขึ้น

ประการที่สอง บทสรุปสามารถช่วยเน้นให้เห็นถึงส่วนสนับสนุนหลักและนัยยะของการวิจัย ด้วยการสรุปประเด็นสำคัญของบทความ ผู้เขียนสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของงานวิจัย และสามารถดึงความสนใจไปที่ประเด็นหลักของการศึกษา

สุดท้าย บทสรุปสามารถช่วยปรับปรุงความชัดเจนโดยรวมและความสอดคล้องกันของเอกสาร การย่อประเด็นสำคัญของบทความลงในบทสรุปที่กระชับ ผู้เขียนสามารถช่วยให้แน่ใจว่าบทความนั้นง่ายต่อการติดตามและนำเสนอประเด็นหลักอย่างชัดเจน

โดยรวมแล้ว การเขียนสรุปประเด็นหลักที่ชัดเจนและรัดกุมในรายงานการวิจัยมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าแนวคิดหลักและข้อค้นพบของการวิจัยได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเอกสารสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น มีความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ความสำคัญของการเขียนวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุม

ความสำคัญของข้อความวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุม

ข้อความวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุมมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยเน้นประเด็นหลักของรายงานในการจัดทำแผนงาน สำหรับการรวมรวบเรียบเรียงการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ข้อความวิทยานิพนธ์ที่ดีควรมีความเฉพาะเจาะจง โฟกัสแคบ และมีหลักฐานสนับสนุน ข้อความวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุมทำหน้าที่สำคัญหลายประการ:

1. ช่วยในการแนะนำผู้เขียน: ข้อความวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เขียนจดจ่อและติดตามได้ในขณะที่เขียนรายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นหลักและหลักฐานสนับสนุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์

2. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักของบทความ: ข้อความวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุมโดยบอกผู้อ่านว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไร และคาดหวังอะไรในส่วนที่เหลือของเรียงความ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักและติดตามข้อโต้แย้งที่กำลังนำเสนอ

3. ทำให้ง่ายต่อการประเมินบทความ: ข้อความวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพกำหนดขั้นตอนสำหรับส่วนที่เหลือของบทความ และทำให้ผู้อ่านประเมินข้อโต้แย้งที่นำเสนอได้ง่ายขึ้น
หากข้อความวิทยานิพนธ์ไม่ชัดเจนหรือกว้างเกินไป ผู้อ่านอาจเข้าใจประเด็นหลักของบทความ
และประเมินความถูกต้องของข้อโต้แย้งได้ยาก

โดยสรุป ข้อความวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุมเป็นองค์ประกอบสำคัญของเรียงความหรืองานวิจัยที่เขียนอย่างดี ช่วยเน้นประเด็นหลักของบทความและจัดทำแผนงานสำหรับส่วนที่เหลือของการเรียบเรียงข้อความวิทยานิพนธ์ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจและประเมินข้อโต้แย้งที่นำเสนอได้ง่ายขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การเขียนบทคัดย่อที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีการใช้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสรุปความชัดเจนและรัดกุม

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เป็นการสรุปประเด็นหลักของวิทยานิพนธ์ และให้ภาพรวมที่ชัดเจนและรัดกุมของงานวิจัย ต่อไปนี้คือกลวิธีบางประการในการใช้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อสรุปที่ชัดเจนและรัดกุม:

1. ทำให้สั้น บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ควรสั้นโดยทั่วไปไม่เกิน 250-300 คำ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเลือกสิ่งที่จะรวมนำมาสรุป

2. เน้นที่ประเด็นหลัก บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ควรสรุปประเด็นที่สำคัญที่สุดของการวิจัย แทนที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับทุกแง่มุมของการศึกษา

3. ใช้ภาษาที่ชัดเจน บทคัดย่อควรเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงศัพท์ที่ยากและคำศัพท์ทางเทคนิคที่ผู้อ่านทุกคนอาจไม่คุ้นเคย

4. ระบุข้อสรุปหลัก บทคัดย่อควรระบุข้อสรุปหลักของการวิจัยอย่างชัดเจน โดยเน้นความหมายของผลการวิจัย

5. ใช้กริยา ใช้กริยาเพื่อถ่ายทอดการกระทำและผลลัพธ์ของการวิจัยอย่างชัดเจน เช่น “สาธิต” “ยืนยัน” หรือ “แสดง”

6. ใช้เสียงพูด ใช้เสียงพูดเพื่อทำให้นามธรรมตรงประเด็นและมีส่วนร่วมมากขึ้น

7. พิสูจน์อักษร ตรวจทานบทคัดย่ออย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด
และสื่อสารประเด็นสำคัญของการวิจัยอย่างชัดเจน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)