คลังเก็บป้ายกำกับ: การเขียนบทที่ 1

เทคนิคการเขียนบทนำ

เทคนิคการเขียนบทนำการวิจัยให้เข้าใจง่าย

การเขียนวิจัยเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากควรให้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาภาพรวมที่ชัดเจนและรัดกุมของงานวิจัย โดยเฉพาะบทนำที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ปัญหา และขอบเเขตงานวิจัยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทถัดไปให้ทราบอย่างชัดเจน 

ซึ่งต่อไปนี้คือเทคนิคการเขียนบทนำการวิจัย:

  1. ความสำคัญและความเป็นมาของการวิจัยที่ชัดเจน: เริ่มต้นบทนำด้วยข้อความหรือคำถามที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและกระตุ้นให้พวกเขาอ่านต่อ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและประเด็นหลักที่คุณต้องการสื่อถึงผู้อ่าน
  2. ข้อมูลพื้นฐาน: บทนำควรให้ข้อมูลพื้นฐานเพียงพอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทและความสำคัญของการวิจัยโดยทั่วไป
  3. ระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจน: บทนำควรระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจนซึ่งการวิจัยมุ่งเป้าไปที่
  4. สรุปโครงสร้างของการวิจัย: บทนำควรให้ภาพรวมของโครงสร้างของการวิจัยโดยสรุปบทหลักหรือส่วนที่จะตามมา
  5. แสดงตัวอย่างประเด็นหลักของการวิจัย: บทนำควรแสดงตัวอย่างประเด็นหลักที่จะกล่าวถึงในการวิจัย ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวัง
  6. เขียนคำเปิดที่ชัดเจน: เริ่มต้นบทนำด้วยข้อความหรือคำถามที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและกระตุ้นให้พวกเขาอ่านต่อ

เทคนิคการดังกล่าว คุณจะสามารถเขียนบทนำของการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งดึงดูดผู้อ่านและจัดทำแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการวิจัยที่จะตามมา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)