คลังเก็บป้ายกำกับ: การเขียนบทนำวิจัย

จะเริ่มต้นเขียนความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัยอย่างไร

  1. เริ่มต้นด้วยการให้บริบทสำหรับการวิจัยของคุณโดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในสาขานั้น สิ่งนี้จะช่วยกำหนดความต้องการในการศึกษาของคุณและแสดงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการวิจัยก่อนหน้านี้
  2. ระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่คุณกำลังตรวจสอบอย่างชัดเจน
  3. อธิบายว่าเหตุใดการวิจัยของคุณจึงมีความสำคัญโดยเน้นความหมายที่เป็นไปได้ของสิ่งที่คุณค้นพบสำหรับภาคสนามและต่อสังคม
  4. ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของสาขาวิชาและระบุช่องว่างในเอกสารที่มีอยู่ซึ่งการวิจัยของคุณมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม
  5. ใช้ส่วนนี้เพื่อโน้มน้าวผู้อ่านของคุณว่างานวิจัยของคุณมีค่าควรแก่การดำเนินการโดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  6. เจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะศึกษาและวิธีการที่คุณจะใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  7. นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องกล่าวถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นจากงานวิจัยของคุณ ซึ่งจะแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าคุณทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าว และคุณได้พิจารณาถึงข้อจำกัดดังกล่าวในการออกแบบการวิจัยของคุณแล้ว
  8. สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำนำของคุณระบุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการวิจัยของคุณอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านรู้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรจากการศึกษาของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขียนความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัยของคุณเขียนไว้อย่างดีและมีการจัดระเบียบที่ดี เนื่องจากเป็นการกำหนดขั้นตอนสำหรับการค้นคว้าที่เหลือของคุณ ส่วนนี้ควรเขียนในลักษณะที่ง่ายสำหรับผู้อ่านที่จะเข้าใจ และควรให้ภาพรวมที่ชัดเจนและรัดกุมของงานวิจัยของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)