ป้ายกำกับ: การเขียนวิทยานิพนธ์ธุรกิจ

ในโลกธุรกิจ บรรณานุกรมและการอ้างอิงมีบทบาทคล้ายกันกับการเขียนเชิงวิชาการ บริษัทต่างๆ มักจะพึ่งพาการวิจัยและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อประกอบกระบวนการตัด

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!