คลังเก็บป้ายกำกับ: การเข้าถึงฐานข้อมูล WINISIS

การเข้าใช้ฐานข้อมูล WINISIS และการกำหนดหัวเรื่อง พร้อมตัวอย่าง

WINISIS เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างและจัดการฐานข้อมูลบรรณานุกรม มักใช้โดยห้องสมุด สถาบันวิจัย และองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างและจัดการฐานข้อมูลบทความ หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของตนเอง

ในการเข้าถึงฐานข้อมูล WINISIS คุณจะต้องมีข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าถึงฐานข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถค้นหาและเรียกข้อมูลบันทึก ตลอดจนเพิ่ม แก้ไข และลบบันทึกได้

การกำหนดหัวเรื่องคือกระบวนการกำหนดหัวเรื่องหรือคำสำคัญให้กับบันทึกบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือความสนใจของตนได้อย่างง่ายดาย

ใน WINISIS โดยทั่วไป การกำหนดหัวเรื่องจะทำโดยใช้คำศัพท์ควบคุมหรืออรรถาภิธาน ซึ่งเป็นรายการคำศัพท์ที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าซึ่งใช้เพื่ออธิบายเนื้อหาของบันทึก คำศัพท์ควบคุมจะใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องและถูกต้องในกระบวนการกำหนดหัวเรื่อง

ตัวอย่างเช่น 

หากคุณมีบทความเกี่ยวกับ “การเรียนรู้ของเครื่อง” ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณอาจกำหนดหัวเรื่อง “การเรียนรู้ของเครื่อง” และ “ปัญญาประดิษฐ์” ให้กับบันทึก โดยใช้คำศัพท์ที่มีการควบคุม

อีกตัวอย่างหนึ่ง

เมื่อบรรณารักษ์ได้รับมอบหมายให้จัดหมวดหมู่หนังสือเกี่ยวกับ “สวนพฤกษศาสตร์” บรรณารักษ์จะใช้คำศัพท์ควบคุมเพื่อกำหนดหัวข้อ “พฤกษศาสตร์” และ “การจัดสวน” ให้กับหนังสือ

เป็นที่น่าสังเกตว่ากระบวนการเฉพาะสำหรับการมอบหมายเรื่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลและองค์กรที่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การใช้คำศัพท์ที่มีการควบคุมคือแนวทางปฏิบัติทั่วไปในฐานข้อมูลบรรณานุกรมหลายแห่ง รวมถึง WINISIS

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)